VKIF projektų rezultatai

Š. m. kovo mėnesį mokiniai galėjo išbandyti save vertėjo vaidmenyje Vaikų Kūrybinės Iniciatyvos
Fondo (VKIF) projekte „Tavo žvilgsnis 2023“. Jame dalyvavo keturi 7-ų klasių mokiniai. Jų
vertimai įvertinti labai gerai, todėl bus apdovanoti diplomais.
Kovo 16 dieną trisdešimt aštuoni 3-7 klasių mokiniai dalyvavo VKIF projekte „Kalbų Kengūra
2023“ anglų, vokiečių, rusų kalbomis. Keturiolika mokinių bus apdovanoti: 4 Auksinės Kengūros
diplomais, 4 Sidabrinės Kengūros diplomais ir 6 Oranžinės Kengūros diplomais.
Mokinius moko ir projektams konsultavo anglų kalbos mokytojos: Sigita Domeikienė, Renata
Juodeikienė ir Sonata Mineikienė, vokiečių kalbos mokytoja Laima Sukurienė ir rusų kalbos
mokytoja Janina Žemgulienė.
Džiaugiamės mokinių ir mokytojų bendradarbiavimu bei pasiekimais.
Sonata Mineikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kalbu kengūra 2023 mokyklos diplomantai