„Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5 – 8 klasėms“ išbandymas

Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos vykdomo NŠA projekto  09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“ 

„Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5 – 8 klasėms“ išbandymas

2018-2019 m. m. prisijungėme prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą 5-8 klasėse išbandančių mokyklų.  Gamtos ir žmogaus dalykas 5 klasėse pradėtas mokyti kitaip – siekiama, kad mokiniai juos supantį pasaulį pažintų per patyriminį mokymąsi. Mokytojos kiekvieną pamoką su vaikais vykdo eksperimentus, atlieka tyrimus, stebi reiškinius lauke, padeda patiems mokiniams surasti atsakymus į įvairius probleminius klausimus. Šiuo metu pagal pagal integruotą gamtos mokslų programą besimokantys mokiniai yra aštuntokai, jiems be fizikos, chemijos ir biologijos  yra skirta papildoma pamoka šių dalykų integracijai ir praktinėms veikloms atlikti.

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokyklą pasiekė daug gamtos ir technologinių mokslų mokymo įrangos bei priemonių, skirtų 1-4 ir 5-8 klasių mokinių ugdymui, kurios sėkmingai naudojamas ir integruojant gamtos mokslų kurso programą.

Pagal projektą organizuojami mokymai apie tiriamąją veiklą ugdymo procese, kuriuose suteikta galimybė dalyvauti ne tik gamtos mokslų mokytojams.

Plačiau apie projektą