BENDROJO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

https://www.mokykla2030.lt/

https://www.mokykla2030.lt/dokumentai/

https://www.mokykla2030.lt/category/naujienos/

https://www.mokykla2030.lt/viesinimas/

Smulkiau apie bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą:

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

 

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašai:

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/

https://mokytojotv.emokykla.lt/search?q=Kompetencij%C5%B3+apra%C5%A1o+reng%C4%97j%C5%B3+pristatym%C5%B3+ciklas

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-pristatymas-savivaldybiu-atstovams-2021-m-sausio-kovo-men/

 

Atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus rasite čia:

https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

 

Svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus galite rasti parengtuose teminiuose infografikuose:

https://www.mokykla2030.lt/infografikai/

 

Savivaldis ir personalizuotas mokymasis

https://www.facebook.com/savivaldismokymasis

 

BP diegimo tyrimas:

https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

              

Aktualūs pranešimai UTA klausimu:

 

  • „Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui” (Kristina Paulikė).

https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/ 

  • „Veiklos tyrimo įkvėpimas: kur ieškoti, kaip naudotis?“ (Sergejus Neifachas)

https://www.svietimonaujienos.lt/veiklos-tyrimo-ikvepimas-kur-ieskoti-kaip-naudotis/

 

KRŠC informacija:

http://www.krsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=974:kelias-aut-prasmes-suvokimo-link&catid=65&lang=lt&Itemid=1057

http://www.krsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=968:rengiames-diegti-atnaujinta-ugdymo-turini&catid=65&lang=lt&Itemid=1057

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymas „Dėl darbo grupės ugdymo turinio atnaujinimui koordinuoti sudarymo“ (2021-02-12, Nr. AV-357).

Mokymuose dalyvauja šie savivaldybės UTA komandos atstovai:

Grupės vadovas – Klaipėdos  rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius.

Nariai : Ramutė Sirutienė – Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė;

             Genovaitė Jurevičienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

             Julius Gindulis,  Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktorius;

             Laima Navickienė – Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė;

             Inga Račienė – Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

             Lina Zubauskienė – Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

             Karolis Pugačiauskas – Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui;

 

Klaipėdos rajono UTA mokymų dalyviai :

Eil.

Nr.

Dalykas Mokytojo vardas, pavardė Mokyklos pavadinimas
1. Užsienio kalba Stefanija Pjaulokienė Gargždų „Minijos“ progimnazija
2. Biologija Raimonda Kundrotienė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
3. Chemija Asta Vaišnoraitė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
4. Fizika Rimantas Raudys Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
5. Dailė Edita Jurkaitienė Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija
6. Muzika Rasa Linkienė Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
7. Šokis Vaida Zacharevičienė Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
8. Etika Ilma Agajan Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
9. Tikyba Neringa Žemgulienė Gargždų „Minijos“ progimnazija
10. Kūno kultūra Jolanta Žukauskienė Gargždų „Minijos“ progimnazija
11. Geografija Angelė Pakamorienė Gargždų „Minijos“ progimnazija
12. Istorija Ingrida Jančauskienė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
13. Pilietinis ugdymas Arūnas Mikalauskas Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija
14. Informatika Raminta Birgėlienė Gargždų „Minijos“ progimnazija
15. Lietuvių k. Lina Pilkaitienė Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
16. Lietuvių k. Rasa Rusteikienė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
17. Matematika Dalia Bendikienė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
18. Matematika Jurgita Ramašauskienė Dovilų pagrindinė mokykla
19. Pradinis ugdymas Vaidutė Mažeikienė Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
20. Pradinis ugdymas Vilma Dveržeckienė Priekulės I. Simonaitytės gimnazija
21. Pradinis ugdymas Viktorija Jokubaitienė Gargždų „Minijos“ progimnazija
22. Technologijos Rita Batečko Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos komanda