Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas –85.31.10;

kitos švietimo veiklos rūšys:

pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas 43.39;

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.33;

buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.