SUKLUSKIT, IŠRADINGIEJI!

Klaipėdos rajono savivaldybė paskelbė mokinių iniciatyvų projektų konkursą ir skyrė finansavimą (mūsų mokyklai skiriama 2000 €, kurie gali būti panaudoti įgyvendinant vieną ar kelis  projektus). Projektas turi būti pritaikytas visos mokyklos bendruomenės poreikiams (netradicinių ugdymosi aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas, ugdymosi priemonių įsigijimas, išvykų ir renginių organizavimas ir kita). Projektus gali teikti iš 2-5 ar daugiau mokinių sudaryta grupė. Nugalėtojai bus vertinami dviem etapais. Pirmajame etape mokyklos komisija, sudaryta iš administracijos darbuotojų ar mokytojų įvertins, kaip pateiktos projekto paraiškos atitinka Rajono savivaldybės Tvarkos aprašo 1 priedą (jį pateikiame žemiau po tekstu): ar užpildytos visos paraiškos dalys, ar pagrįstai planuojamos išlaidos, ar jis naudingas mūsų mokiniams. Antrajame etape vyks viešas 5-10 klasių mokinių balsavimas už komisijos atrinktus projektus. Mokyklos direktoriaus įsakymų patvirtintas atrinktų projektų sąrašas bus skelbiamas mokyklos el. svetainėje ir facebook‘e. Atrinktų projektų autoriams sudarysime galimybę viešai pristatyti savo parengtus projektus su lydimąja medžiaga. Nugalėtojai, gavę finansavimą,  privalės savo idėjas įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 10 d. Po projekto įgyvendinimo, jo rengimo grupė turės per 5 darbo dienas mokyklos administracijai pateikti projekto rezultatų ataskaitą.

(Detalesnę informaciją galima rasti internete: ,,Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas“).

 

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas