Mokyklos direktorius

EGIDIJUS ŽIEDAS

 

Kontaktai

102 kabinetas;

Telefonas 8 687 37 839;

El. paštas krantasgargzdu@gmail.com

 

 

 

Kvalifikacija: I vadybinė kategorija, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas.

 

Išsilavinimas:

1979 m. baigė ŠPI ir įgijo lietuvių kalbos mokytojo profesinę kvalifikaciją.

2014 m. baigė Švietimo lyderystės studijas ISM universitete ir įgijo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį

 

Gyvenimo aprašymas:

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktorius Egidijus Žiedas gimė 1956 m. Žagarėje. Gimtajame mieste baigęs vidurinę mokyklą, mokslus tęsė Šiaulių pedagoginiame institute, kuriame įgijo lietuvių kalbos mokytojo profesinę kvalifikaciją. Mokytojavo Brožių pagrindinėje, Gargždų 1-ojoje ir 3-iojoje vid. m-klose. 1989 m. pakviestas dirbti direktoriaus pavaduotoju ugdymui Gargždų 2-ojoje vid. m-kloje, nuo 1993 m. dirba šios mokyklos (dabar „Kranto“) direktoriumi. Yra buvęs Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariu. Vadovauja Klaipėdos rajono „Potekstės“ kūrėjų klubui, yra išleidęs savo originaliosios kūrybos leidinių.

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

INGA RANKELIENĖ

 

Kontaktai

304 kabinetas;

Telefonas 8 604 38363

El. paštas krantasgargzdu@gmail.com

 

 

 

Kvalifikacija: I vadybinė kategorija; vadybos ekspertė ir švietimo konsultantė; dailės vyresnioji mokytoja.

 

Išsilavinimas:

2005 m. baigė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetą (švietimo vadybos magistrantūros studijos). Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo vadyba).

 

1999 m. baigtas Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas (vaikystės pedagogikos studijų programa su papildoma programa vaikų dailės mokytojo profesinei kvalifikacijai įgyti). Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojo–pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų dailės mokytojo profesinės kvalifikacijos.

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VIOLETA PETROŠIENĖ

 

Kontaktai

122 kabinetas;

Telefonas 8 601 75596

El. paštas krantasgargzdu@gmail.com

 

 

 

Kvalifikacija: I vadybinė kategorija, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

 

Išsilavinimas: 1978 m. baigtas Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas bei įgyta rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybė.

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VIRGINIJA BUTKUVIENĖ

 

Kontaktai

103 kabinetas;

Telefonas 8 60492022

El. paštas krantasgargzdu@gmail.com

 

 

 

Kvalifikacija: II vadybinė kategorija, matematikos vyresnioji mokytoja.

 

Išsilavinimas:

1994 m. baigė VU Matematikos fakultetą ir įgijo matematikės, dėstytojos kvalifikaciją.

………………………………………………………………………………………………………………………