Raštinė, sekretorė Benetienė Janina – 846 453243

Žiedas Egidijus, direktorius – 868737839

 

Mineikienė Sonata, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 869830501

Račienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  – 860438363

Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 860492022

 

Ilona Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – 860392852

Rumbutienė Rima, soc. pedagogė – 860227605

Piaulokienė Renata, soc. pedagogė – 867823190

 

Darbuotojų sąrašas

 

VADOVAI

 Žiedas Egidijus, direktorius

 

 1. Mineikienė Sonata, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Račienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Simonaitienė Ilona, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 

 

MOKYTOJAI

 1. Butkuvienė Virginija, matematikos mokytoja
 2. Brazauskas Vytautas, technologijų mokytojas
 3. Butkutė Diana, anglų k. mokytoja
 4. Brazauskienė Sniegena, biologijos, gamtos mokytoja
 5. Butkuvienė Vaidilutė, pradinių klasių mokytoja
 6. Birbalienė Sonata, pradinių klasių mokytoja
 7. Danylienė Ieva, matematikos mokytoja
 8. Domeikienė Sigita, anglų k. mokytoja
 9. Danieliūtė Inga, pradinių kl. mokytoja
 10. Dargevičienė Alanta, pradinių kl. mokytoja
 11. Dargužienė Ligita, pradinių klasių mokytoja;
 12. Daugintienė Džiuljeta, pradinių klasių mokytoja
 13. Feigytė Jūratė, pradinių kl. mokytoja
 14. Gilvonauskienė Jolanta, pradinių kl. mokytoja
 15. Gudirgienė Ramunė, etikos mokytoja
 16. Juodeikienė Renata, anglų k. mokytoja
 17. Jeriomenkienė Rasa, pradinių kl. mokytoj
 18. Jankauskas Gintaras, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas
 19. Jaseckienė Vidutė, chemijos, gamtos mokytoja
 20. Jovaiša Egidijus Antanas, pradinių kl. muzikos mokytojas
 21. Kontrimienė Daiva, technologijų mokytoja
 22. Klimienė Judita, tikybos mokytoja
 23. Linkienė Rasa, pradinių kl. muzikos mokytoja
 24. Laurinavičienė Ieva, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 25. Liuksienė Violeta, informacinių technologijų mokytoja
 26. Milaknienė Virginija, pradinių kl. mokytoja
 27. Milkintienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 28. Mažeikienė Vaidutė, pradinių kl. mokytoja
 29. Mineikienė Sonata, anglų k., ekonomikos mokytoja
 30. Petruoka Artūras, muzikos mokytojas
 31. Puškorienė Dalia, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 32. Petkienė Vilma, anglų k. mokytoja
 33. Poškienė Danguolė, pradinių kl. mokytoja
 34. Plavičienė Dalia, rusų k. mokytoja
 35. Pilkaitienė Lina, lietuvių k. mokytoja
 36. Račienė Inga, dailės, dizaino mokytoja
 37. Ratkus Giedrius, kūno kultūros mokytoja,
 38. Remeikienė Audronė, geografijos mokytoja
 39. Sičiūnienė Sigita, lietuvių k. mokytoja
 40. Sutkevičius Mantas, pradinių kl. mokytojas
 41. Sukurienė Laima, vokiečių k. mokytoja
 42. Stonkienė Vilma, pradinių kl. mokytoja
 43. Simutienė Diana, pradinių kl. mokytoja
 44. Straukienė Danga, dailės, dorinio ugdymo mokytoja
 45. Stonienė Ilona, pradinių kl. mokytoja
 46. Smirnovienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 47. Šimkutė Elena, kūno kultūros mokytoja
 48. Šapalienė Simona, tikybos mokytoja
 49. Tulabienė Ilona, fizikos, matematikos, gamtos mokytoja
 50. Triuškienė Vilma, istorijos mokytoja
 51. Valaikė Vitalija, klasės vadovė
 52. Zinčiukienė Vida, matematikos mokytoja
 53. Zacharevičienė Vaida, choreografijos, žmogaus saugos mokytoja
 54. Žukauskienė Irena, lietuvių k. mokytoja
 55. Žemgulienė Janina, rusų k. mokytoja
 56. Žvinklienė Vilma, anglų k. mokytoja

 

PAILGINTŲ DIENOS GRUPIŲ MOKYTOJAI

 1. Birbalienė Zina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 2. Lekstytė Evelina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 3. Petrošienė Laima, pailgintos dienos grupės mokytoja
 4. Toma Rastonienė, pailgintos dienos grupės mokytoja

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 1. Banienė Simona, psichologė (vaiko auginimo atostogose)
 2. Balsevičienė Aida, spec. pedagogė
 3. Birbalienė Sonata, logopedė
 4. Lesiūnienė Alma, logopedė
 5. Piaulokienė Renata, socialinė pedagogė
 6. Pilipuitienė Asta, logopedė
 7. Rumbutienė Rima, socialinė pedagogė
 8. Talmontienė Silva, kineziterapeutė
 9. Urbonavičienė Raimunda, spec. pedagogė

 

 

NEPEDAGOGINIS  PERSONALAS

 1. Atienė Danguolė, mokytojo padėjėja
 2. Benetienė Janina, sekretorė
 3. Benienė Irma, virėja
 4. Bliudžius Vidmantas, darbininkas
 5. Bagočiūnas Darius, elektrikas
 6. Daukantienė Milda, moktojo padėjė
 7. Dargienė Alina, virėja
 8. Gedmintienė Birutė, virėja, darbininkė
 9. Gudauskienė Vida, vyr. virėja
 10. Gerulienė Aurelija, mokytojo padėjėja
 11. Jocys Vacys, kiemsargis, darbininkas
 12. Jaškevičius Valdas, budėtojas
 13. Jurevičienė Lina, mokytojo padėjėja
 14. Jokubauskas Stanislovas, darbininkas
 15. Jonuševičė Jurgita, mokytojo padėjėja
 16. Kuncė Vytautas, vairuotojas
 17. Kmita Arūnas, vairuotojas
 18. Kučinskienė Laima, budėtoja
 19. Kiesienė Livita, mokytojo padėjėja
 20. Kidikienė Irena, virėja
 21. Kundrotienė Jolanta, mokytojo padėjėja
 22. Lamsodienė Rima, mokytojo padėjėja
 23. Lankutienė Dovilė, mokytojo padėjėja
 24. Lingienė Ingrida, mokytojo padėjėja
 25. Liuksienė Violeta, įrenginių, techninės priežiūros ir remonto inžinierė
 26. Mačernienė Narutė, mokytojo padėjėja
 27. Narbekovienė Viktorija, mokytojo padėjėja (vaiko auginimo atostogose)
 28. Narbekovienė Neringa, mokytojo padėjėja
 29. Nevar Eva, valytoja
 30. Petrošiutė Milda, mokytojo padėjėja
 31. Riaukienė Lina,  pagalbinė virtuvės darbininkė
 32. Raminta Rožnienė, mokytojo padėjėja
 33. Sakalauskas Eugenijus, įrenginių, techninės priežiūros ir remonto inžinierius
 34. Skierienė Genė, valytoja
 35. Stankienė Irena, valytoja
 36. Šatienė Lina, valytoja
 37. Šunokienė Kristina, mokytojo padėjėja
 38. Laura Šėperienė, mokytojo padėjėja (vaiko auginimo atostogose)
 39. Valskienė Daiva, mokytojo padėjėja
 40. Vanagienė Laima, mokytojo padėjėja
 41. Urnikienė Regina, pagalbinė virtuvės darbininkė
 42. Uscilė Audra, mokytojo padėjėja
 43. Uznienė Roma, valytoja
 44. Valaikė Vitalija, bibliotekininkė
 45. Zaveckienė Zita, valytoja
 46. Zinkevičienė Alma, valytoja