Raštinė, sekretorė Benetienė Janina – 846 453243

Žiedas Egidijus, direktorius – 868737839

 

Mineikienė Sonata, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 869830501

Račienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  – 860438363

Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 860492022

 

Ilona Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – 860392852

Rumbutienė Rima, soc. pedagogė – 860227605

Piaulokienė Renata, soc. pedagogė – 867823190

 

Darbuotojų sąrašas

 

VADOVAI

 Žiedas Egidijus, direktorius

 

 1. Mineikienė Sonata, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Račienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Simonaitienė Ilona, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 

 

MOKYTOJAI

 1. Butkuvienė Virginija, matematikos mokytoja
 2. Brazauskas Vytautas, technologijų mokytojas
 3. Butkutė Diana, anglų k. mokytoja
 4. Brazauskienė Sniegena, biologijos, gamtos mokytoja
 5. Butkuvienė Vaidilutė, pradinių klasių mokytoja
 6. Birbalienė Sonata, pradinių klasių mokytoja
 7. Danylienė Ieva, matematikos mokytoja
 8. Domeikienė Sigita, anglų k. mokytoja
 9. Danieliūtė Inga, pradinių kl. mokytoja
 10. Dargevičienė Alanta, pradinių kl. mokytoja
 11. Dargužienė Ligita, pradinių klasių mokytoja;
 12. Daugintienė Džiuljeta, pradinių klasių mokytoja
 13. Ylienė Daiva, bibliotekininkė
 14. Feigytė Jūratė, pradinių kl. mokytoja
 15. Gilvonauskienė Jolanta, pradinių kl. mokytoja
 16. Gudirgienė Ramunė, etikos mokytoja
 17. Juodeikienė Renata, anglų k. mokytoja
 18. Jeriomenkienė Rasa, pradinių kl. mokytoj
 19. Jankauskas Gintaras, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas
 20. Jaseckienė Vidutė, chemijos, gamtos mokytoja
 21. Jovaiša Egidijus Antanas, pradinių kl. muzikos mokytojas
 22. Kontrimienė Daiva, technologijų mokytoja
 23. Klimienė Judita, tikybos mokytoja
 24. Linkienė Rasa, pradinių kl. muzikos mokytoja
 25. Laurinavičienė Ieva, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 26. Liuksienė Violeta, informacinių technologijų mokytoja
 27. Milaknienė Virginija, pradinių kl. mokytoja
 28. Milkintienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 29. Mažeikienė Vaidutė, pradinių kl. mokytoja
 30. Mineikienė Sonata, anglų k., ekonomikos mokytoja
 31. Petruoka Artūras, muzikos mokytojas
 32. Puškorienė Dalia, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 33. Petkienė Vilma, anglų k. mokytoja
 34. Poškienė Danguolė, pradinių kl. mokytoja
 35. Plavičienė Dalia, rusų k. mokytoja
 36. Pilkaitienė Lina, lietuvių k. mokytoja
 37. Račienė Inga, dailės, dizaino mokytoja
 38. Ratkus Giedrius, kūno kultūros mokytoja,
 39. Remeikienė Audronė, geografijos mokytoja
 40. Sičiūnienė Sigita, lietuvių k. mokytoja
 41. Sutkevičius Mantas, pradinių kl. mokytojas
 42. Sukurienė Laima, vokiečių k. mokytoja
 43. Stonkienė Vilma, pradinių kl. mokytoja
 44. Simutienė Diana, pradinių kl. mokytoja
 45. Straukienė Danga, dailės, dorinio ugdymo mokytoja
 46. Stonienė Ilona, pradinių kl. mokytoja
 47. Smirnovienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 48. Šimkutė Elena, kūno kultūros mokytoja
 49. Šapalienė Simona, tikybos mokytoja
 50. Tulabienė Ilona, fizikos, matematikos, gamtos mokytoja
 51. Triuškienė Vilma, istorijos mokytoja
 52. Valaikė Vitalija, klasės vadovė
 53. Zinčiukienė Vida, matematikos mokytoja
 54. Zacharevičienė Vaida, choreografijos, žmogaus saugos mokytoja
 55. Žukauskienė Irena, lietuvių k. mokytoja
 56. Žemgulienė Janina, rusų k. mokytoja
 57. Žvinklienė Vilma, anglų k. mokytoja

 

PAILGINTŲ DIENOS GRUPIŲ MOKYTOJAI

 1. Birbalienė Zina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 2. Lekstytė Evelina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 3. Danutė Elena Raudienė, pailgintos dienos grupės mokytoja
 4. Toma Rastonienė, pailgintos dienos grupės mokytoja
 5. Virginija Milaknienė, pailgintos dienos grupės mokytoja
 6. Inga Danieliūtė, pailgintos dienos grupės mokytoja.

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 1. Banienė Simona, psichologė (vaiko auginimo atostogose)
 2. Balsevičienė Aida, spec. pedagogė
 3. Birbalienė Sonata, logopedė
 4. Lesiūnienė Alma, logopedė
 5. Piaulokienė Renata, socialinė pedagogė
 6. Pilipuitienė Asta, logopedė
 7. Rumbutienė Rima, socialinė pedagogė
 8. Talmontienė Silva, kineziterapeutė
 9. Urbonavičienė Raimunda, spec. pedagogė

 

 

NEPEDAGOGINIS  PERSONALAS

 1. Atienė Danguolė, mokytojo padėjėja
 2. Benetienė Janina, sekretorė
 3. Benienė Irma, virėja
 4. Bliudžius Vidmantas, darbininkas
 5. Bagočiūnas Darius, elektrikas
 6. Daukantienė Milda, moktojo padėjėja
 7. Dargienė Alina, virėja
 8. Gedmintienė Birutė, virėja, darbininkė
 9. Gudauskienė Vida, vyr. virėja
 10. Gerulienė Aurelija, mokytojo padėjėja
 11. Jocys Vacys, kiemsargis, darbininkas
 12. Jaškevičius Valdas, budėtojas
 13. Jurevičienė Lina, mokytojo padėjėja
 14. Jokubauskas Stanislovas, darbininkas
 15. Jonuševičė Jurgita, mokytojo padėjėja, administratorė
 16. Jociuvienė Sigita, mokytojo padėjėja
 17.  Juščiuvienė Vilija, valytoja
 18. Kuncė Vytautas, vairuotojas
 19. Kmita Arūnas, vairuotojas
 20. Kučinskienė Laima, budėtoja
 21. Kiesienė Livita, mokytojo padėjėja
 22. Kidikienė Irena, virėja
 23. Kundrotienė Jolanta, mokytojo padėjėja
 24. Lamsodienė Rima, mokytojo padėjėja
 25. Lankutienė Dovilė, mokytojo padėjėja
 26. Lingienė Ingrida, mokytojo padėjėja
 27. Liuksienė Violeta, įrenginių, techninės priežiūros ir remonto inžinierė
 28. Mačernienė Narutė, mokytojo padėjėja
 29. Mažeikienė Snieguolė, valytoja
 30. Narbekovienė Viktorija, mokytojo padėjėja (vaiko auginimo atostogose)
 31. Narbekovienė Neringa, mokytojo padėjėja
 32. Nevar Eva, valytoja
 33. Petrošiutė Milda, mokytojo padėjėja
 34. Riaukienė Lina,  pagalbinė virtuvės darbininkė
 35. Raminta Rožnienė, mokytojo padėjėja
 36. Sakalauskas Eugenijus, įrenginių, techninės priežiūros ir remonto inžinierius
 37. Skierienė Genė, valytoja
 38. Stankienė Irena, valytoja
 39. Šatienė Lina, valytoja
 40. Šunokienė Kristina, mokytojo padėjėja
 41. Laura Šėperienė, mokytojo padėjėja (vaiko auginimo atostogose)
 42. Valskienė Daiva, mokytojo padėjėja
 43. Vanagienė Laima, mokytojo padėjėja
 44. Urnikienė Regina, pagalbinė virtuvės darbininkė
 45. Uscilė Audra, mokytojo padėjėja
 46. Uznienė Roma, valytoja
 47. Umbražūnienė Ingrida, mokytojo padėjėja
 48. Valaikė Vitalija, bibliotekininkė
 49. Zaveckienė Zita, valytoja
 50. Zinkevičienė Alma, valytoja