Raštinė, sekretorė Benetienė Janina – 846 453243

Žiedas Egidijus, direktorius – 868737839

 

Mineikienė Sonata, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 869830501

Račienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  – 860438363

Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 860492022

 

Ilona Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – 860392852

Kmitienė Alma, vyr. buhalterė – 867947127

Rumbutienė Rima, soc. pedagogė – 860227605

Piaulokienė Renata, soc. pedagogė – 867823190

 

Darbuotojų sąrašas

 

VADOVAI

 Žiedas Egidijus, direktorius

 

 1. Mineikienė Sonata, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Račienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Simonaitienė Ilona, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 

 

MOKYTOJAI

 1. Butkuvienė Virginija, matematikos mokytoja
 2. Brazauskas Vytautas, technologijų mokytojas
 3. Butkutė Diana, anglų k. mokytoja
 4. Brazauskienė Sniegena, biologijos, gamtos mokytoja
 5. Danylienė Ieva, matematikos mokytoja
 6. Domeikienė Sigita, anglų k. mokytoja
 7. Danieliūtė Inga, pradinių kl. mokytoja
 8. Dargevičienė Alanta, pradinių kl. mokytoja
 9. Feigytė Jūratė, pradinių kl. mokytoja
 10. Gilvonauskienė Jolanta, pradinių kl. mokytoja
 11. Gudirgienė Ramunė, tikybos mokytoja
 12. Juodeikienė Renata, anglų k. mokytoja
 13. Jeriomenkienė Rasa, pradinių kl. mokytoj
 14. Jankauskas Gintaras, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas
 15. Jaseckienė Vidutė, chemijos, gamtos mokytoja
 16. Jovaiša Egidijus Antanas, pradinių kl. muzikos mokytojas
 17. Kontrimienė Daiva, technologijų mokytoja
 18. Lukaitė Vaidilutė, pradinių kl. mokytoja
 19. Linkienė Rasa, pradinių kl. muzikos mokytoja
 20. Laurinavičienė Ieva, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 21. Liuksienė Violeta, informacinių technologijų mokytoja
 22. Milaknienė Virginija, pradinių kl. mokytoja
 23. Milkintienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 24. Mažeikienė Vaidutė, pradinių kl. mokytoja
 25. Mineikienė Sonata, anglų k., ekonomikos mokytoja
 26. Mogilaitė Giedrė, lietuvių k. mokytoja
 27. Naujokienė Aušra, matematikos mokytoja
 28. Puškorienė Dalia, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 29. Petkienė Vilma, anglų k. mokytoja
 30. Poškienė Danguolė, pradinių kl. mokytoja
 31. Plavičienė Dalia, rusų k. mokytoja
 32. Pilkaitienė Lina, lietuvių k. mokytoja
 33. Račienė Inga, dailės, dizaino mokytoja
 34. Ratkus Giedrius, kūno kultūros mokytojas
 35. Raudienė Elena Danutė, pradinių kl. mokytoja
 36. Remeikienė Audronė, geografijos mokytoja
 37. Sičiūnienė Sigita, lietuvių k. mokytoja
 38. Sutkevičius Mantas, pradinių kl. mokytojas
 39. Sukurienė Laima, vokiečių k. mokytoja
 40. Stonkienė Vilma, pradinių kl. mokytoja
 41. Simutienė Diana, pradinių kl. mokytoja
 42. Straukienė Danga, dailės, dorinio ugdymo mokytoja
 43. Stonienė Ilona, pradinių kl. mokytoja
 44. Smirnovienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 45. Šimkutė Elena, kūno kultūros mokytoja
 46. Tulabienė Ilona, fizikos, matematikos, gamtos mokytoja
 47. Triuškienė Vilma, istorijos mokytoja
 48. Valaikė Vitalija, klasių kuratorė
 49. Urnikienė Vyda, tikybos mokytoja
 50. Zinčiukienė Vida, matematikos mokytoja
 51. Zacharevičienė Vaida, choreografijos, žmogaus saugos mokytoja
 52. Žukauskienė Irena, lietuvių k. mokytoja
 53. Žemgulienė Janina, rusų k. mokytoja
 54. Žvinklienė Vilma, anglų k. mokytoja

 

PAILGINTŲ DIENOS GRUPIŲ MOKYTOJAI

 1. Birbalienė Zina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 2. Lekstytė Evelina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 3. Petrošienė Laima, pailgintos dienos grupės mokytoja
 4. Stonkienė Vilma, pailgintos dienos grupės mokytoja

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 1. Banienė Simona, psichologė
 2. Balsevičienė Aida, spec. pedagogė
 3. Piaulokienė Renata, socialinė pedagogė
 4. Rumbutienė Rima, socialinė pedagogė
 5. Talmontienė Silva, kineziterapeutė
 6. Urbonavičienė Raimunda, spec. pedagogė-logopedė

 

 

NEPEDAGOGINIS  PERSONALAS

 1. Atienė Danguolė, mokytojo padėjėja
 2. Benetienė Janina, sekretorė
 3. Benienė Irma, virėja
 4. Bliudžius Vidmantas, darbininkas
 5. Bagočiūnas Darius, elektrikas
 6. Daukantienė Milda, buhalterė, valytoja
 7. Daugintienė Džiuljeta, mokytojo padėjėja
 8. Dargienė Alina, virėja
 9. Dargužienė Ligita, mokytojo padėjėja
 10. Gineitis Petras, vairuotojas
 11. Gedmintienė Birutė, virėja, darbininkė
 12. Gudauskienė Vida, vyr. virėja
 13. Gerulienė Aurelija, mokytojo padėjėja
 14. Jocys Vacys, kiemsargis, darbininkas
 15. Jaškevičius Valdas, budėtojas
 16. Jurevičienė Lina, mokytojo padėjėja
 17. Jokubauskas Stanislovas, darbininkas
 18. Kmitienė Alma, vyr. buhalterė
 19. Kmita Arūnas, vairuotojas
 20. Kučinskienė Laima, budėtoja
 21. Kiesienė Livita, mokytojo padėjėja
 22. Kidikienė Irena, virėja
 23. Krasauskienė Silva, valytoja
 24. Lamsodienė Rima, mokytojo padėjėja
 25. Lankutienė Dovilė, mokytojo padėjėja
 26. Lingienė Ingrida, mokytojo padėjėja
 27. Liuksienė Violeta, inžinierė
 28. Mačernienė Narutė, mokytojo padėjėja
 29. Mažonienė Stasė, valytoja
 30. Narbekovienė Viktorija, mokytojo padėjėja
 31. Narbekovienė Neringa, mokytojo padėjėja
 32. Nevar Eva, valytoja
 33. Petrošiutė Milda, mokytojo padėjėja
 34. Riaukienė Lina,  pagalbinė virtuvės darbininkė
 35. Sakalauskas Eugenijus, inžinierius
 36. Skierienė Genė, valytoja
 37. Stankienė Irena, valytoja
 38. Šatienė Lina, valytoja
 39. Šunokienė Kristina, mokytojo padėjėja
 40. Laura Šėperienė, mokytojo padėjėja
 41. Valskienė Daiva, mokytojo padėjėja
 42. Vanagienė Laima, mokytojo padėjėja
 43. Valienė Stanislava, valytoja
 44. Urnikienė Regina, pagalbinė virtuvės darbininkė
 45. Uscilė Audra, mokytojo padėjėja
 46. Valaikė Vitalija, bibliotekininkė
 47. Zaveckienė Zita, valytoja
 48. Zinkevičienė Alma, valytoja