Raštinė, sekretorė Benetienė Janina – 846 453243

Žiedas Egidijus, direktorius – 868737839

 

Petrošienė Violeta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 860175596

Rankelienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  – 860438363

Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 860492022

 

Ilona Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – 860392852

Kmitienė Alma, vyr. buhalterė – 867947127

Rumbutienė Rima, soc. pedagogė – 860227605

Piaulokienė Renata, soc. pedagogė – 867823190

 

Darbuotojų sąrašas

 

VADOVAI

 Žiedas Egidijus, direktorius

 

 1. Petrošienė Violeta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Rankelienė Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Butkuvienė Virginija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Simonaitienė Ilona, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 

 

MOKYTOJAI

 1. Butkuvienė Virginija, matematikos mokytoja
 2. Brazauskas Vytautas, technologijų mokytojas
 3. Brazauskienė Sniegena, biologijos, gamtos mokytoja
 4. Danylienė Ieva, matematikos mokytoja
 5. Domeikienė Sigita, anglų k. mokytoja
 6. Danieliūtė Inga, pradinių kl. mokytoja
 7. Feigytė Jūratė, pradinių kl. mokytoja
 8. Gilvonauskienė Jolanta, pradinių kl. mokytoja
 9. Gudirgienė Ramunė, tikybos mokytoja
 10. Juodeikienė Renata, anglų k. mokytoja
 11. Jeriomenkienė Rasa, pradinių kl. mokytoja
 12. Jašinskaitė Laima, matematikos, informacinių technologijų mokytoja
 13. Jankauskas Gintaras, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas
 14. Jaseckienė Vidutė, chemijos, gamtos mokytoja
 15. Jovaiša Egidijus Antanas, pradinių kl. muzikos mokytojas
 16. Kontrimienė Daiva, technologijų mokytoja
 17. Lukaitė Vaidilutė, pradinių kl. mokytoja
 18. Linkienė Rasa, pradinių kl. muzikos mokytoja
 19. Laurinavičienė Ieva, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 20. Liuksienė Violeta, informacinių technologijų mokytoja
 21. Milaknienė Virginija, pradinių kl. mokytoja
 22. Milkintienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 23. Mažeikienė Vaidutė, pradinių kl. mokytoja
 24. Mineikienė Sonata, anglų k., ekonomikos mokytoja
 25. Mogilaitė Giedrė, lietuvių k. mokytoja
 26. Naujokienė Aušra, matematikos mokytoja
 27. Puškorienė Dalia, mokytoja spec. lavinamoje klasėje
 28. Petkienė Vilma, anglų k. mokytoja
 29. Poškienė Danguolė, pradinių kl. mokytoja
 30. Petrošienė Violeta, rusų k. mokytoja
 31. Pilkaitienė Lina, lietuvių k. mokytoja
 32. Rankelienė Inga, dailės, dizaino mokytoja
 33. Ratkus Giedrius, kūno kultūros mokytojas
 34. Raudienė Elena Danutė, pradinių kl. mokytoja
 35. Remeikienė Audronė, geografijos mokytoja
 36. Sičiūnienė Sigita, lietuvių k. mokytoja
 37. Sutkevičius Mantas, pradinių kl. mokytojas
 38. Sukurienė Laima, vokiečių k. mokytoja
 39. Stonkienė Vilma, pradinių kl. mokytoja
 40. Simutienė Diana, pradinių kl. mokytoja
 41. Straukienė Danga, dailės, dorinio ugdymo mokytoja
 42. Stonienė Ilona, pradinių kl. mokytoja
 43. Stoškus Ringaudas, muzikos mokytojas
 44. Smirnovienė Rima, pradinių kl. mokytoja
 45. Šimkutė Elena, kūno kultūros mokytoja
 46. Tulabienė Ilona, fizikos, matematikos, gamtos mokytoja
 47. Triuškienė Vilma, istorijos mokytoja
 48. Valaikė Vitalija, klasių kuratorė
 49. Urnikienė Vyda, tikybos mokytoja
 50. Zinčiukienė Vida, matematikos mokytoja
 51. Zacharevičienė Vaida, choreografijos, žmogaus saugos mokytoja
 52. Žukauskienė Irena, lietuvių k. mokytoja
 53. Žemgulienė Janina, rusų k. mokytoja
 54. Žvinklienė Vilma, anglų k. mokytoja

 

PAILGINTŲ DIENOS GRUPIŲ MOKYTOJAI

 1. Birbalienė Zina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 2. Lekstytė Evelina, pailgintos dienos grupės mokytoja
 3. Petrošienė Laima, pailgintos dienos grupės mokytoja
 4. Valskienė Aldona, pailgintos dienos grupės mokytoja

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 1. Banienė Simona, psichologė
 2. Balsevičienė Aida, spec. pedagogė
 3. Kniukštienė Dovilė, logopedė
 4. Piaulokienė Renata, socialinė pedagogė
 5. Rumbutienė Rima, socialinė pedagogė
 6. Talmontienė Silva, kineziterapeutė
 7. Urbonavičienė Raimunda, spec. pedagogė-logopedė

 

 

NEPEDAGOGINIS  PERSONALAS

 1. Atienė Danguolė, mokytojo padėjėja
 2. Benetienė Janina, sekretorė
 3. Butkus Vaidantas, darbininkas
 4. Benienė Irma, virėja
 5. Daukantienė Milda, buhalterė, valytoja
 6. Daugintienė Džiuljeta, mokytojo padėjėja
 7. Dargienė Alina, virėja
 8. Dargužienė Ligita, mokytojo padėjėja
 9. Gineitis Petras, vairuotojas
 10. Gudynas Vladas, darbininkas
 11. Gedmintienė Birutė, virėja, darbininkė
 12. Gudauskienė Vida, vyr. virėja
 13. Gerulienė Aurelija, mokytojo padėjėja
 14. Jocys Vacys, kiemsargis, darbininkas
 15. Jaškevičius Valdas, budėtojas
 16. Jurevičienė Lina, mokytojo padėjėja
 17. Jankienė Aldona, valytoja
 18. Kmitienė Alma, vyr. buhalterė
 19. Kmita Arūnas, vairuotojas
 20. Kučinskienė Laima, budėtoja
 21. Kiesienė Livita, mokytojo padėjėja
 22. Kidikienė Irena, virėja
 23. Krasauskienė Silva, valytoja
 24. Lamsodienė Rima, mokytojo padėjėja
 25. Lankutienė Dovilė, mokytojo padėjėja
 26. Lingienė Ingrida, mokytojo padėjėja
 27. Liuksienė Violeta, inžinierė
 28. Milvydienė Ona, mokytojo padėjėja
 29. Mačernienė Narutė, mokytojo padėjėja
 30. Mažonienė Stasė, valytoja
 31. Narbekovienė Viktorija, mokytojo padėjėja
 32. Narbekovienė Neringa, mokytojo padėjėja
 33. Nevar Eva, valytoja
 34. Petrošiutė Milda, mokytojo padėjėja
 35. Rusys Valerijonas, elektrikas
 36. Sakalauskas Eugenijus, inžinierius
 37. Srėbalienė Romualda, valytoja, kiemsargė
 38. Skierienė Genė, valytoja
 39. Stankienė Irena, valytoja
 40. Šatienė Lina, valytoja
 41. Šunokienė Kristina, mokytojo padėjėja
 42. Šuteikienė Danutė, darbininkė, valytoja
 43. Laura Šėperienė, mokytojo padėjėja
 44. Valskienė Daiva, mokytojo padėjėja
 45. Vanagienė Laima, mokytojo padėjėja
 46. Valienė Stanislava, valytoja
 47. Urnikienė Regina, pagalbinė virtuvės darbininkė
 48. Uscilė Audra, mokytojo padėjėja
 49. Valaikė Vitalija, bibliotekininkė
 50. Zaveckienė Zita, valytoja
 51. Zinkevičienė Alma, valytoja