Stepono Dariaus takais

Gegužės 13d. Judrėnuose vyko edukacinis žygis ,,Stepono Dariaus takais. Judrėnai “. Renginio
metu buvo siekiama paminėti skridimo per Atlantą 90-metį ir S.Dariaus tėviškės išsaugojimo 54-ąsias
metines. Šiame žygyje dalyvavo ir mūsų mokyklos jaunesnieji skautai ir skautai bei jų tėveliai. Žygis
prasidėjo Judrėnų šv.Antano Paduviečio bažnyčioje, kur susituokė lakūno tėvai, o jis pats buvo
pakrikštytas. Iš bažnyčios žygiavome į S.Dariaus tėvo ir motinos amžinojo poilsio vietą-Judrėnų
kapines. Kitoje žygio stotelėje-prie Kęstučio apygardos Stepono Dariaus rinktinės partizanų brolių
Gailių žuvimo vietą žyminčio kryžiaus mus pasitiko Gargždų šaulių 309-oji kuopa ir pristatė šaulių
judėjimą, papasakojo apie ekipiruotę ir ginkluotę. Žygis baigėsi S.Dariaus gimtinės – muziejaus
sodyboje. Čia galėjome išbandyti S.Dariaus mėgstamas sporto šakas – ieties metimą ir beisbolą,
pasivaišinti ukrainietiškais barščiais ir pasiklausyti grupės ,,Gedimino sapnas “ koncerto.
Žygio metu sužinojome, kad Steponas Darius buvo ne tik lakūnas, perskridęs Atlantą, bet ir
visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dalyvis ir net 5 sporto šakų
puoselėtojas.
Rima Milkintienė, skautų būrelio vadovė