Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla / Veikla/ PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

Dokumentai

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016–2017 M. M. UGDYMO PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016–2017 M. M. VEIKLOS PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2018 M. M. UGDYMO PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2018 M. M. VEIKLOS PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018–2019 M. M. UGDYMO PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019–2020 M. M. UGDYMO PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019–2020 M. M. I pusmečio VEIKLOS PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019–2020 M. M. II pusmečio VEIKLOS PLANAS  čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS čia >>.

 

GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS  čia >>.

 

 

 

 

 

 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas čia >>.

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka čia >>.

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašas čia >>.

Klaipėdos rajono savivaldybėje pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims teikiančių įstaigų sąrašą rasite čia >>.

 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą rasite čia >>.

 

******************************************************************************************************************

Pagal mokinių mokymosi rezultatus geriausių savivaldybių „Reitingai 2018“ čia>>.

 

Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą (su pridėtu įsakymu apie papildymą) rasite  čia >>.

 

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 m. teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašą rasite čia >>.

 

******************************************************************************************************************

 

ŠMM raštą dėl pereinamojo laikotarpio priešmokyklinukų ir pirmokų brandumo ir priėmimo rasite čia >>.

 

Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo tvarkos aprašą rasite čia>>.

 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS (atsisiųsti visą dokumentą).

 

 

*****************************************************************************************************************

Maitinimas

 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ( nuo 2018-09-01)

 

15-kos dienų valgiaraštis 7-10 metų vaikams ir   11-18 metų vaikams.

Maisto produktų tiekėjų sąrašą rasite čia>>.

 

Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašai

 

Vaikų, sergančių lėtinėmis, neinfekcinėmis ligomis, vaistų administravimo tvarkos aprašą rasite čia>>.

Vaikų apžiūros dėl higienos tvarkos aprašą rasite čia>>.

Mokyklos darbuotojų veiksmų, vaikui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, tvarkos aprašą rasite čia>>.

Mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašą rasite čia>>.

Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojant psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašą rasite čia>>.

 

*****************************************************************************************************************

 

INFORMACIJĄ APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ NUOTOLINIU BŪDU GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE rasite čia>>.

 

REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372) .

 

ŠMSM informaciją dėl koronaviruso rasite čia>>.

 

 

 

Pagrindinis puslapis > Veikla > Planavimo dokumentai
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 01 d.