Sveikatos priežiūra mokykloje

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SVAJŪNĖ ŠAKIENĖ

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos mokykloje

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;

2.  Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos stenduose, lankstinukuose, interaktyviose pamokose, diskusijose ir pan. mokyklos bendruomenei;

3.    Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

4.  Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant teisingą mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

5.  Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

6.   Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;

7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, analizavimas;

8.  Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiančioje mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

9.   Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

10. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (tabako, alkoholio, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;

11.  Pirmos medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SVAJŪNĖ ŠAKIENĖ

Kontaktai: s.sakiene@visuomenessveikata.lt

Mob. tel. 865540835

I aukštas, 126 kabinetas

Darbo laikas:

I    8.00 – 16.30

II   8.00 – 16.30

III  8.00 – 16.30

IV  8.00 – 16.30

V   8.00 – 14.30

Pietų pertrauka:

11.00 – 11.30