Karjeros specialistas

Karjeros specialistės veiklos tikslas: teikti kokybiškas  ir prieinamas karjeros  (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo) ir profesinio veiklinimo paslaugas mokyklos mokiniams.

Karjeros specialistės veiklos uždaviniai:

  1. Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.
  2. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą.
  3. Užtikrinti karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą.
  4. Ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą.
  5. Plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį.
  6. Puoselėti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
  7. Skatinti gebėjimus sieti su mokymosi rezultatais, kompetencijomis, gabumais, interesais su karjeros pasirinkimais.
  8. Lavinti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus.
  9. Padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

 

Karjeros specialistė RAMUNĖ GUDIRGIENĖ

Kontaktai: ramune.gudirgiene@krantas.gargzdai.lm.lt, III aukštas, 304 kabinetas

Darbo laikas:

I    8.00 – 14.00

II   8.00 – 14.00

III  8.00 – 14.00

IV   8.00 – 14.00

Pietų pertrauka:

13.00 – 13.30