Biblioteka

211 kabinetas

Darbo laikas 8.00—16.30

Lankytojai priimami 9.40—16.30

Pietų pertrauka 11.15—11.45

Paskutinis mėnesio penktadienis — tvarkos diena.

Vyresnioji bibliotekininkė – VITALIJA VALAIKĖ.

El. paštas kranto.biblioteka@gmail.com

 

 

*******************************************************************************************************************

Apie biblioteką

1972 m. atidaryta Gargždų 2-oji vidurinė mokykla (nuo 2012 m. — „Kranto“ pagrindinė mokykla). Kartu pradėjo veikti ir mokyklos biblioteka. 2009 m. mokyklos bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS). Bibliotekos fondas apima daugiau nei 10 tūkst. įvairaus pobūdžio informacijos laikmenų, čia įkurtos 3 kompiuterinės darbo vietos, teikiama prieiga prie interneto.

Bibliotekos paskirtis: Mokyklos biblioteka – atviras informacijos, švietimo, savišvietos ir kultūros centras.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

1. Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

2. Kurti biblioteką kaip atvirą švietimo, kultūros ir informacijos centrą, atitinkantį reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai.

3. Teikti informacinę metodinę ir edukacinę pagalbą mokytojams ir mokiniams.

4. Ugdyti mokinių skaitymo įgūdžius bei skatinti informacinių įgūdžių vystymą.

5. Komplektuoti, administruoti, saugoti ir populiarinti fondą įvairiose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.

*******************************************************************************************************************

Vartotojo teisės ir pareigos

Vartotojas turi teisę:

1. Naudotis visais bibliotekos informacijos šaltiniais.

2. Gauti bibliotekos fondo knygas ir kitus spaudinius laikinam naudojimui į namus arba skaityti vietoje.

3. Naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis bibliotekoje.

4. Gauti informaciją apie bibliotekos fondą.

5. Lankytis bibliotekoje rengiamuose renginiuose.

6. Turiningai leisti laisvalaikį bibliotekoje.

7. Pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą.

Vartotojas privalo:

1. Tausoti ir saugoti knygas bei kitus spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.

2. Neišnešti knygų ir kitų informacijos laikmenų iš bibliotekos, jei jų įrašai neišsaugoti skaitytojo formuliare.

3. Nustatytu laiku grąžinti paimtas knygas ir kitus spaudinius.

4. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams.

5. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs vadovėlį, knygą ar kitą spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti penkeriopai. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba sugadintus spaudinius atsako tėvai ar globėjai.

6. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi moksleivis bei išeinantis iš darbo mokyklos darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka.

*******************************************************************************************************************

Rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai: