Biblioteka

211 kabinetas

Darbo laikas 8.00—16.45

Pietų pertrauka 11.15—12.00

Paskutinis mėnesio penktadienis — tvarkos diena.

Bibliotekininkės:

VITALIJA VALAIKĖ

DAIVA YLIENĖ

BRIGITA PRANEVIČIŪTĖ

El. paštas kranto.biblioteka@gmail.com

 

SVARBU! Keičiasi vadovėlių užsakymo tvarka, su ja galite susipažinti >>>> Aprūpinimo vadovėliais tvarka

GARGŽDŲ ,,KRANTO“ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA  TAISYKLĖS

*************************************************************************************************************

Apie biblioteką

1972 m. atidaryta Gargždų 2-oji vidurinė mokykla (nuo 2012 m. — „Kranto“ pagrindinė mokykla). Kartu pradėjo veikti ir mokyklos biblioteka. 2009 m. mokyklos bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS). Bibliotekos fondas apima daugiau nei 10 tūkst. įvairaus pobūdžio informacijos laikmenų, čia įkurtos 3 kompiuterinės darbo vietos, teikiama prieiga prie interneto.

Bibliotekos paskirtis: Mokyklos biblioteka – atviras informacijos, švietimo, savišvietos ir kultūros centras.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

1. Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

2. Kurti biblioteką kaip atvirą švietimo, kultūros ir informacijos centrą, atitinkantį reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai.

3. Teikti informacinę metodinę ir edukacinę pagalbą mokytojams ir mokiniams.

4. Ugdyti mokinių skaitymo įgūdžius bei skatinti informacinių įgūdžių vystymą.

5. Komplektuoti, administruoti, saugoti ir populiarinti fondą įvairiose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.

*************************************************************************************************************

Rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai: