Naujo tarptautinio projekto startas

Gargždų „Kranto” pagrindinė mokykla nuo šių metų dalyvauja tarptautiniame aplinkosauginiame projekte ,,DVB iki 2030: Mokymasis gyventi atsparioje ir tvarioje bendruomenėje“ ( ,,ESD for 2030 Learning for and in resilient and sustainable communities“)  , kurį koordinuoja Vokietijos Liuneburgo Leuphana universitetas.  Projektas padės švietimo ir mokymo institucijoms į savo mokymo ir mokymosi procesus bei visus savo veiklos aspektus įtraukti tvarumo klausimus,  sukurs potencialą tvariai ir atspariai savivaldybių ir miestų plėtrai ir, svarbiausia, stiprins jaunimo vaidmenį šiuose procesuose.

Projektas vykdomas bendradarbiaujant  keliems  Estijos, Latvijos ir Lietuvos universitetams, kelioms savivaldybėms ir mokykloms.

 

Kovo 22-23 dienomis     įvyko projekto partnerių nuotolinis susitikimas, kurio metu   projekto partneriai pristatė savo įstaigas ir ką jos yra nuveikusios įgyvendinant tvaraus miesto idėją, aptarė tolimesnes veiklas. Susitikime dalyvavo  visų keturių šalių partneriai. Lietuvą atstovavo  Klaipėdos universiteto  Jūros tyrimų instituto atstovas A.Kontautas, Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai Arturas Razinkovas-Baziukas,  G.Srėbalienė,  Dainius Jokymaitis  ir Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė J.Gilvonauskienė, kuri pristatė mūsų mokyklą. 

Kovo 31 d. mokykloje lankėsi Klaipėdos universiteto  Jūros tyrimų instituto darbuotojas, projektų vadovas Antanas Kontautas. Jis mokyklos projekto įgyvendinimo darbo grupei pristatė projekto veiklos tikslus, uždavinius, domėjosi ekspozicija mokyklos geologijos muziejuje. 

Birželio 14d. mokykloje lankėsi Liuneburgo Leuphana universiteto studentų delegacija ir jos vadovė, S.Drautz. Susitikime Dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir aplinkosaugos vyriausioji specialistė K.Lūžaitė. Delegacija susipažino su mokyklos žaliosiomis erdvėmis, vykdomomis gamtosauginėmis veiklomis, domėjosi darnaus vystymosi kompetencijų ugdymu mūsų mokykloje. Tiriamojo interviu metu, mokyklos projekto darbo grupės narės – pavaduotojos ugdymui Inga Račienė, Sonata Mineikienė, Jolanta Gilvonauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, bei Klaipėdos rajono savivaldybės atstovė Kristina Lūžaitė studentams atsakė į aplinkos tvarumo klausimus.

Viliamės, kad šiuo projektu mokykla prisidės kuriant tvarų miestą ir skatins bendruomenės narius aktyviau dalyvauti aplinkosauginėse iniciatyvose.

Projektas finansuojamas German Federal Environmental Foundation (DBU)

Projekto darbo grupės narė J.Gilvonauskienė