Mokyklų mokinių iniciatyvų projektas

Tęsiamas Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektas, kurio tikslas – tobulinti mokinių finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie mokyklos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įtraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą. Projektą gali teikti grupė mokinių, sudaryta iš bent 2-5 asmenų.

Mokinių iniciatyvų projektai turi: 

*būti skirti visai mokyklos benduomenei;

*neviršyti skirtos mokyklai sumos (2000 €);

*orientuoti į tai, ko mokykloje dar nėra arba į tai, ką mokykla turi, bet reikia atnaujinti;

*būti nereikalaujantys išlaikymo išlaidų ar papildomos darbo jėgos jų įgyvendinimui ir kt.

Paskutinė projektų teikimų diena – vasario 28.