Mokyklos darbuotojų išvyka į Telšių STEAM centrą

2023-04-14 Gargždų „Kranto“ progimnazijos mokytojų, mokytojų padėjėjų ir aptarnaujančio personalo komanda lankėsi Telšių STEAM centre, kuriame atliko tyrimus, modeliavo, susipažino su mokslo inovacijomis, kūrybiškai sprendė  iškilusias problemas. Informaciniame-praktiniame seminare dalyviai įgijo naujų žinių ir įgūdžių apie naftos produktais užteršto vandens valymą, naudojo kompiuterines programas, atliko kitas praktines užduotis.