Metodų/Idėjų mugė

Patirties sklaida po kvalifikacijos tobulinimo veiklų

Balandžio 19 d., gegužės 11 d. ir gegužės 18 d. „Kranto“ mokyklos mokytojai dalinosi gerąja patirtimi su savo kolegomis „Metodų/Idėjų mugėje“. Įvairius metodus (aktyvius mokymo, sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos), integruotų projektų pavyzdžius, skaitmeninius įrankius pristatė 50 pradinėse, 5-10 ir spec. lavinamosiose klasėse dirbančių mokytojų. Buvo prisiminti pamokos kokybės kriterijai, kas yra fenomenu grįstas mokymas ir kaip organizuoti savitarpio pagalbos grupes mokytojams.

Reflektuodami apie renginį mokytojai teigė, kad įvairūs metodai skatina mokinių įsitraukimą, kritinį mąstymą, ugdo kompetencijas, pamokos tampa įdomesnės; mokymo procesas tampa gyvesnis; įvairūs metodai motyvuoja reflektuoti ir siekti geresnių rezultatų; kuo įvairesnius metodus naudojame, tuo didesnės galimybės motyvuoti mokinius ir sudominti mokomuoju dalyku; sumažėja galimybė pasislėpti už kitų mokinių.

Džiugu, kad vyksta dalijimasis patirtimi, nes tai pagrindinis šiuolaikinio ugdymo kokybės tobulinimo siekis.

 

 

Renginio koordinatorė Sonata Mineikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui