Metodų/Idėjų mugė „Kompetencijų ugdymas pagal AUT“

Vasario 14 d., kovo 21 d. ir balandžio 18 d. vyko 3 patirties sklaidos renginiai, kurių metu 50 pradinių, 5-8 ir spec. lavinamosiose klasėse dirbančių mokytojų dalinosi patirtimi Metodų/Idėjų mugėje „Kompetencijų ugdymas pagal AUT“. Jos tikslas – ugdyti besimokančių mokytojų bendruomenę, kuri dalinasi išbandytais metodais ir idėjomis su kolegomis, ruošiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Renginių metu aptartos septynios kompetencijos ir jų svarba įgyvendinant bendrąsias programas.

Pristatyti 47 metodai/idėjos (aktyvūs, sužadinimo, patirties išsiaiškinimo), projektų ir tyrimų pavyzdžiai, skaitmeniniai įrankiai.

Pasibaigus „Metodų/Idėjų mugei” buvo aptarti pristatytų idėjų privalumai ir trūkumai. Pamokos tampa įdomesnės ir patrauklesnės, įsitraukia visi mokiniai, tinka įvairių gebėjimų mokiniams, skatina stebėti, tyrinėti ir pažinti save bei mus supantį pasaulį, skatinamas savarankiškumas, ugdomas pasitikėjimas savimi, atsakomybės jausmas, drąsa, savigarba, pagarba, mokiniai mokomi įsivertinti/reflektuoti bei stebėti savo pažangą. Tačiau akivaizdu, kad kai kurių veiklų pasiruošimui ir įgyvendinimui reikia daugiau laiko.

Dauguma pranešėjų jautėsi puikiai, galėdami dalintis gerąja patirtimi. O klausytojai reflektavo, kad „Metodų/Idėjų mugė” buvo naudinga, nes ketina išbandyti patikusias idėjas.

Tikimės, kad ši patirtis veda mus link bendruomeniškumo kultūros ir bendradarbiaujančios mokytojų lyderystės.

 

Renginio koordinatorė Sonata Mineikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui