Metodiniuose leidiniuose – ,,Kranto“ mokytojų patirtis

Choreografijos mokytoja metodininkė Vaida Zacharevičienė kartu su su kolegėmis iš Vilniaus mokyklų dalyvavo kuriant elektroninį ugdymo turinį šalies šokio mokytojams. Jų darbo rezultatas – dalis Nacionalinės švietimo agentūros išleisto elektroninio leidinio, skirto meninio ugdymo (dailė, muzika, šokis, teatras) ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

Fizikos-matematikos mokytoja metodininkė Ilona Tulabienė, bendradarbiaudama su Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytoja eksperte Rigonda Skorulskiene parengė fizikos mokymo priemonę 8 klasei, kurią populiarioje mokymo priemonių serijoje ,,Greita pagalba mokiniui“ išleido ,,Šviesos“ leidykla.

Gargždų ,,Kranto“ ir Dovilų pagrindinės mokyklos 2020-2021 m. dalyvavo NŠA inicijuotame projekte ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. Apibendrinus visų projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtį, išleistas elektroninis leidinys, kurį galima išvysti NŠA puslapyje, skiltyje Projektai >NŠA projektai – Projekto naujienos – NŠA projektai (smm.lt).

Nuotraukoje: I. Tulabienė ir V. Zacharevičienė