Mokyklos istorija

 

Gargždų „Kranto“ (buvusi 2-oji) vidurinė mokykla atidaryta 1972 m. rugsėjo 1-ąją.

Iki Nepriklausomybės paskelbimo mokyklą garsino jaunieji fizikai, ne kartą tapę respublikinių olimpiadų prizininkais, dainininkai — dukart iš eilės tapę populiaraus konkurso „Dainų dainelė“ laureatais, prizininkais respublikiniuose konkursuose tuomet tapo kraštotyrininkai, saugaus eismo konkursų, populiaraus sportinio-karinio žaidimo „Žaibas“ ir „Ereliukas“ dalyviai. Visame miestelyje garsios buvo mokykloje rengiamos tradicinės kiemo šventės. Didelio gamtos mylėtojo mokytojo Stanislovo Globio entuziazmo dėka kažkada buvusi šaltiniuota kemsynė — mokyklos teritorija tapo viena iš gražiausių miestelio vietų. S. Globiui buvo suteiktas Gargždų miesto garbės piliečio vardas.

Mokykloje ryški ekologinio ugdymo kryptis. „Krante“ įkurtas geologijos muziejus „Gargždas“, kuriam ir visai jaunųjų geologų veiklai vadovauja geografijos mokytoja metodininkė Sigita Ivanauskienė. Jaunieji gamtininkai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose. Būrelio nariai ne kartą yra laimėję pirmąsias ir prizines vietas šalies jaunųjų geologų olimpiadose.

Nuo 1995 m. kasmet turime prizininkų dalykinėse šalies olimpiadose ir konkursuose. Tai jaunieji fizikai, filologai, geografai, geologai, chemikai bei informacinių technologijų mėgėjai.

Dalyvaujame įvairiuose rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. Mokykloje populiarios mokomųjų dalykų savaitės, pradinukų „Kaziuko“ mugės. Veikli moksleivių prezidentūra.

1998 m. mokyklai suteiktas „Kranto“ vardas. 2001 m. tapome UNESCO asocijuotų mokyklų ir „myEurope“ tinklų nare. 2002 m. mokykloje vyko tarptautinės mokyklinės olimpinės žaidynės, kuriose dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Švedijos ir kitų rajono mokyklų.

2000 metais renovuotas mokyklos pastatas — įdėti nauji plastikiniai langai, perklota apšiltinta stogo danga, automatizuotas šildymo mazgas.

Nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. įvestas sustiprintas matematikos, o nuo 1998 m. — fizikos, chemijos, biologijos mokymas.

Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. dalyvavome LR ŠMM vykdomame profilinio mokymo eksperimente, šiuo metu — integruoto užsienio kalbos mokymo projekte.

2005 m. sukurta kompiuterinė mokinių pažangumo ir lankomumo apskaitos duomenų bazė.

Bendradarbiaujame su Skuodo Bartuvos, Latvijos Limbaži 3-iąja vidurine mokyklomis, Šiaulių technikos mokykla.

Mokyklai vadovavo šie direktoriai: 1972—1985 m. — K. Palkimas, 1985—1993 m. — L. Liutika, nuo 1993 m. — Egidijus Žiedas (II vadybinė kategorija, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas).

Direktoriaus pavaduotojomis ugdymui dirba Inga Rankelienė (II vadybinė kategorija, dailės vyresnioji mokytoja), Violeta Petrošienė (II vadybinė kategorija, rusų kalbos vyresnioji mokytoja) ir Virginija Butkuvienė (III vadybinė kategorija, matematikos vyresnioji mokytoja).

 

 

 
Pagrindinis puslapis > Apie mokyklą > Istorija
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 03 d.