Gargždų „Kranto“ progimnazijoje praūžė „Globalių mokinių festivalis“

„Lenk medį, kol jaunas“ – sako lietuvių liaudies patarlė. Su tuo negalima nesutikti. Jei
norime gyventi švaresnėje aplinkoje, saugiai ir sveikai – turime nuo mažų dienų mokyti(s)
gyventi tvariai.
UNESCO mokykloje būrelis ir tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos
koordinatoriai pirmą kartą mūsų mokykloje organizavo „Globalių mokinių festivalį“. Festivalio
tikslas – plėsti supratimą apie mokslo laimėjimus, permąstyti savo gyvenimo būdą, atsakomybės
ribas už save ir savo aplinką, skatinti mokinius domėtis klimato kaita, atsakingu vartojimu.
Į festivalio renginius buvo įtraukti pirmų – aštuntų bei specialiųjų lavinamųjų klasių
mokiniai. Savaitę trukęs festivalis prasidėjo Žemės dienos vėliavos pakėlimu, visos mokyklos
bendruomenės Flashmob’u bei paroda „Mano žalioji palangė“. Kasdien klausėmės radijo laidelių
apie Žemės dieną, meteorologiją, vandenį, paukščius, gamtos tausojimą, kurias pristatė pradinių
klasių mokiniai. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto projektų vadovo Antano Kontauto
paskaitoje „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ vaikai išgirdo įdomybių apie klimato kaitą,
gyvūnų elgsenos pokyčius ir pokyčius pačioje planetoje. Iš televizijos ekrano visiems gerai
pažįstamas meteorologas Silvestras Dikčius savo pranešimo temą įvardino intriguojančiu
pavadinimu: „Kaip tapti klimato superherojumi ir geriausiu baltųjų meškų draugu?“. Vaikams
buvo naudingi MARS atstovų pamokymai, kaip atsakingai elgtis su gyvūnais, sudomino
Klaipėdos rajono savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiosios specialistės
Kristinos Stulpinienės edukacijos „Žemės kvėpavimas“. Miško mylėtojai turėjo galimybę stebėti
M. Survilos filmą „Sengirė“ ir net pauostyti sengirės kvapo. Kūrybines idėjas mokiniai
įgyvendino kartu su mūsų mokyklos mokytojais bei partneriais iš Vaikų ir jaunimo laisvalaikio
centro, Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus kūrybinėse dirbtuvėse
„Seno žurnalo atgimimas natiurmorte“, „Antras daikto gyvenimas“, „Kartono renesansas“,
„Tvarus pasakos veikėjas“, „Kuriame iš to, ką turime“, nuotolinėse „Žaliojo taško“ kūrybinėse
dirbtuvėse ,,Velykinė dekoracija“. Mokiniai, panaudodami antrines žaliavas – aliuminio
skardines, popierių, kartoną, senus laikraščius, gamino velykines dekoracijas, paveikslus,
pieštukines. Kupina neišdildomų įspūdžių buvo kelionė į Vilnių. Mokiniai visą dieną skyrė
mokslo edukacijoms Nacionalinio Vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijoje, Gamtos
tyrimų centro Ekotoksikologijos laboratorijoje, UNESCO sekretoriato būstinėje, Energetikos ir
technikos muziejuje. Vyresniųjų klasių mokiniai debatuose apie atsakingą vartojimą aptarė
ekologiško vartojimo gerąsias ir blogąsias puses, madą ir tvarumą, aiškinosi reklamos poveikį ir
deklaruojamas vertybes bei ką galima padaryti, kad gyventume tvariau. Pradinių klasių mokiniai
sodino daržoves, sėjo prieskonines žoleles, kūrė gamtosauginį kodeksą, piešinius apie Žemę, iš
panaudotų medžiagų gamino įvairius daiktus. Prie „Globalių mokinių festivalio“ prisijungė ir
mokyklos bibliotekininkės. Stende „Gamtai draugiškos idėjos" bei parodoje „Antrinis žaliavų
panaudojimas" jos kvietė susipažinti su antrinio žaliavų panaudojimo galimybėmis ir dalyvauti
akcijoje „Tausok aplinką – iškeisk tarą į knygą", kurios metu bibliotekoje esančioje specialioje
dėžėje buvo renkama tara, o už surinktas lėšas bus perkamos knygos vaikams. Septintokai
vakaronėje „Užsiaugink ekologijos raumenį“ kūrė viktorinos apie ekologiją klausimus ir pristatė
juos su QR kodais. Festivalio finaliniai renginiai: pradinių klasių mokinių aplinkos tvarkymo
talka bei aštuntokų Minijos pakrantės valymo žygis. Aštuntokai kartu su Laisvalaikio centro
turistais pririnko aštuonis maišus šiukšlių ir išvadavo gamtą nuo batų, butelių, laidų, net
padangos. Mažieji tvarkytojai neatsiliko nuo vyresniųjų ir taip pat surinko nemažą kiekį šiukšlių.
Renginio dalyviai dėkoja festivalio sumanytojai UNESCO būrelio vadovei geografijos
mokytojai Audronei Remeikienei, pavaduotojoms ugdymui Sonatai Mineikienei ir Ingai

Račienei, mokytojams, rėmėjams UAB Žvirgžda ir UAB Raguvilė, partneriams Klaipėdos
universiteto Jūros tyrimų institutui, Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriui, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrui, UAB Mars Lietuva, Klaipėdos rajono
savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui, Gargždų seniūnijai už aplinkosauginio viruso
skleidimą mokyklos bendruomenei.
Tikimės, kad festivalis taps puikia tradicija, kad po festivalio mokyklos bendruomenė
gyvens tvariau ir atsakingiau.