Mokyklos pedagogų ir padėjėjų sąrašas

2019-2020 m. m.

 

Klasės auklėtojų (vadovų) sąrašas čia >>

 

Nr.  Kabineto Nr. Vardas, pavardė Pareigos, auklėjamoji klasė Mokomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
 
1.  102 Egidijus Žiedas direktorius lietuvių kalba Mokytojas metodininkas (lietuvių k.),

I vadybinė kategorija

2. 122 Violeta Petrošienė dir. pav. ugd. rusų kalba Vyr. mokytoja (rusų k.),

I vadybinė kategorija

3. 304 Inga Rankelienė dir. pav. ugd. dailė Vyr. mokytoja (dailė),

I vadybinė kategorija

4.  103 Virginija Butkuvienė dir. pav. ugd. matematika Vyr. mokytoja (matematika),

II vadybinė kategorija

 
5. 134 Justina Monstavičienė 1a  pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
6. 229 Rasa Jeriomenkienė 1b pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
7. 326 Jūratė Feigytė 1c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
8. 225 Diana Simutienė 1d pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
9. 132 Laima Petrošienė 2a  pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
10. 228 Virginija Milaknienė 2b  pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
11. 324 Jolanta Gilvonauskienė 2c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
12. 231 Rima Smirnovienė 3a pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
13. 232 Inga Danieliūtė 3b pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
14. 325 Vaidutė Mažeikienė 3c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
15. 135 Vilma Stonkienė 3d pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
16. 230 Danutė Elena Raudienė 4a pradinių klasių mokytoja Mokytoja ekspertė 
17. 133 Danguolė Poškienė 4b pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
18. 327 Ilona Stonienė 4c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
19. 224 Rima Milkintienė 4d pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
 
20. 315 Irena Žukauskienė 7a lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
21. 308 Lina Pilkaitienė 8c lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
22. 310 Sigita Sičiūnienė 8b lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
 
23. 328 Renata Juodeikienė   anglų kalba Vyr. mokytoja
24. 216 Vilma Petkienė   anglų kalba Mokytoja metodininkė
25. 319 Sigita Domeikienė 5b anglų kalba  
26. 318 Vilma Žvinklienė   anglų kalba Mokytoja metodininkė
27. 307 Sonata Mineikienė 8a anglų kalba Mokytoja metodininkė
 
28. 106

Aldona Valskienė

Pailgintos dienos grupės (I) auklėtoja    
29.   Laima Sukurienė   vokiečių kalba/

žmogaus sauga

Vyr. mokytoja
 
30. 209 Janina Žemgulienė   rusų kalba Mokytoja metodininkė
 
31. 204 Aušra Naujokienė   matematika Vyr. mokytoja
32. 203 Vida Zinčiukienė 5c matematika Vyr. mokytoja
 
33. 212 Ilona Tulabienė 5a fizika Vyr. mokytoja
 
34. 313 Violeta Liuksienė 7b Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
 
35. 314 Vidutė Jaseckienė   chemija Mokytoja metodininkė
 
36. 109 Daiva Kontrimienė   technologijos Vyr. mokytoja
37. 113 Vytautas Brazauskas   technologijos Mokytojas metodininkas
 
38. 105 Sniegena Brazauskienė 9a biologija Vyr. mokytoja
 
39. 207 Audronė Remeikienė 7c geografija Mokytoja metodininkė
 
40. 306 Gintaras Jankauskas   istorija Vyr. mokytojas
41. 205 Vilma Triuškienė 5d istorija Vyr. mokytoja
 
42. 321 Danga Straukienė  6a dailė Vyr. mokytoja
 
43. 320 Ringaudas Stoškus   muzika Mokytojas metodininkas
44. 136 Rasa Linkienė   muzika Mokytoja metodininkė
 
45. 220 Vaida Zacharevičienė   choreografija Mokytoja metodininkė
 
46. 123 Elena Šimkutė   kūno kultūra Vyr. mokytoja
47. 306 Giedrius Ratkus 6c kūno kultūra Vyr. mokytojas
 
48. 227 Valerijonas Rusys Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams    
 
49. 106 Vyda Urnikienė   Dorinis ugdymas (tikyba) Vyr. mokytoja
50. 107 Ramunė Gudirgienė 10a Dorinis ugdymas (tikyba) Mokytoja 
Pailgintos dienos grupės (II) auklėtoja  
 
51. 117 Ieva Laurinavičienė Specialioji lavinamoji klasė (A)   Vyr. spec. pedagogė (auklėtoja),

logopedė

52. 111-112 Dalia Puškorienė Specialioji lavinamoji klasė (B)   Vyr. logopedė, vyr. spec. pedagogė
 
53. 125 Rima Rumbutienė socialinė pedagogė   Metodininkė 
54. 213

Renata Piaulokienė

socialinė pedagogė    
205 Pailgintos dienos grupės (III) auklėtoja
 
55. 303 Raimunda Urbonavičienė Spec. pedagogė-logopedė   Logopedė metodininkė
 
56. 305 Simona Čeliauskaitė psichologė    
 
57. 204 Vitalija Valaikė 6b,

bibliotekininkė

  vyr. bibliotekininkė
58. 126 Svajūnė Šakienė VSP specialistė    
 
59.   Milda Petrošiūtė mokytojo padėjėja    
60.   Kristina Šunokienė mokytojo padėjėja    
61.   Džiuljeta Daugintienė mokytojo padėjėja    
62.   Ingrida Lingienė mokytojo padėjėja    
63.   Livita Kiesienė mokytojo padėjėja    
64.   Ona Milvydienė mokytojo padėjėja    
65.   Aurelija Gerulienė mokytojo padėjėja    
66.   Rima Lamsodienė mokytojo padėjėja    
67.   Daiva Valskienė mokytojo padėjėja    
68.   Laima Vanagienė mokytojo padėjėja    
69.   Ligita Dargužienė mokytojo padėjėja    
70.   Narutė Kontrimaitė mokytojo padėjėja    
71.   Lina Jurevičienė mokytojo padėjėja    
72.   Danguolė Atienė mokytojo padėjėja    
73.   Kristina Dimšienė mokytojo padėjėja    
74.   Dovilė Lankutienė mokytojo padėjėja    
75.   Iveta Čelkytė mokytojo padėjėja    
 
76.   Silva Talmontienė judesio korekcijos mokytoja    

 

******************************************************************************************************************

Techninis personalas

 

 

Nr.  Vardas, pavardė Pareigos
 
1. Alma Kmitienė Vyr. buhalterė
2. Milda Daukantienė Buhalterė
Valytoja
3. Ilona Simonaitienė Direktoriaus padėjėja ūkio reikalams
4. Janina Benetienė Raštinės vedėja
5. Vida Gudauskienė Vyr. virėja
6. Birutė Gedmintienė Virėja
7. Irena Kidikienė Virėja
8. Danutė Šateikienė Virėja
9. Alma Dargienė Virėja
10. Irma Benetienė Virėja
11. Zita Zaveckienė Valytoja
12. Silva Krasauskienė Valytoja
13. Lina Šatienė Valytoja
14. Alma Zinkevičienė Valytoja
15. Romualda Srėbalienė Valytoja
16. Angelė Stalmokienė Valytoja
17. Stanislava Valienė Valytoja
18. Aldona Jankienė Valytoja
19. Stasė Mažonienė Valytoja
20. Eva Nevar Valytoja
21. Regina Urnikienė Pagalbinė darbininkė
22. Danutė Šateikienė Pagalbinė darbininkė
23. Laima Kučinskienė Budėtoja
24. Valdas Jaškevičius Budėtojas
25. Petras Gineitis Vairuotojas
26. Arūnas Kmita Vairuotojas
27. Eugenijus Sakalauskas Kompiuterių inžinierius
28. Violeta Liuksienė Kompiuterių inžinierė
29. Vaidantas Butkus Darbininkas
30. Vladas Gudynas Darbininkas
31. Vacys Jocys Kiemsargis
32. Valerijonas Rusys Elektrikas

 

 

 

 

 

Pagrindinis puslapis > Struktūra ir kontaktai > Darbuotojai
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 11 d.