Tikslas ir uždaviniai

Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos tikslas ir uždaviniai

 

Tikslas: mokymo keitimas mokymusi per pedagogų profesinio kapitalo auginimą ir mokinių sąmoningumo ugdymą.

Uždaviniai:

  1. Kurti paveikias įtraukiojo ugdymo praktikas ugdant mokytojų ir mokytojo padėjėjų darbo u spec. poreikių vaikais kompetencijas.
  2. Siekiant visų mokinių pasiekimų pažangos tęsti ,,Mokinio sėkmės“ plano vykdymą.
  3. Ruoštis dirbti su atnaujintomis BU programomis (rengiant 30% mokyklos pasirinktą turinį).