Tikslas ir uždaviniai

Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos tikslas ir uždaviniai

 

Tikslas: Mokytojų profesinio kapitalo auginimas mokinių mokymosi pasiekimų pažangai.

Uždaviniai:

  1. Analizuoti atnaujintą ugdymo turinį rengintis jo pritaikymui praktikoje.
  2. Realizuoti įtraukiojo ugdymo principus  mokinių praktinėje, kūrybinėje veikloje.