GARGŽDŲ ,,KRANTO‘‘ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMO

SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS DĖL DALYVAVIMO MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI

******************************************************************************************************************

 

GARGŽDŲ ,,KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO

TVARKA

Pradinių klasių pažangos ir vertinimo tvarkos aprašas

5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

VERTINIMO TVARKA SPEC. POREIKIAI

 

******************************************************************************************************************

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVARKARAŠČIAI

 

Tvarkaraštis 1-4 kl.

 

Tvarkaraštis 5-10 kl.

 

******************************************************************************************************************

 

 

 

 

******************************************************************************************************************

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas vartojant alkoholi ir kt be įs.

 

******************************************************************************************************************

Pamokų laikas 2022–2023 m.m.

 

  1. 8.00–8.45
  2. 8.55–9.40
  3. 10.00- 10.45
  4. 11.05–11.50
  5. 12.15–13.00
  6. 13.20–14.05
  7. 14.15–15.00

******************************************************************************************************************

Mokymo sutarčių (2020-2021 m.) pavyzdžius rasite čia >>

Asmens duomenų teikimo ir tvarkymo susitarimo pavyzdį rasite čia >>

******************************************************************************************************************

2020 m. pavasarį (t. y. 2019-2020 m.m.) bus vykdomas elektroninis e-NMPP (Elektroniniai nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai – diagnostiniai ir standartizuoti testai) 4 ir 8 klasėse. Ketvirtokai galės atlikti skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, o aštuntokai – skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei ketvirtoje, nei aštuntoje klasėje nebus.

Kviečiame susipažinti su e-NMPP  vykdymo tvarkaraščiu 2019-2020 m. m. Jį rasite čia >>.

Plačiau >>

******************************************************************************************************************

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras prašo viešinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktą informaciją.

Plačiau >>

******************************************************************************************************************

PAVEŽĖJIMO GRAFIKAS

nuo 2020 m. rugsėjo 14 d.

(gali būti koreguojamas)

Mokinių vežimas  geltonuoju  autobusiuku („Minijos“ progimnazijos geltonas autobusas):
Maršrutas, kuriuo važiuoja mokinys Eismo grafikas
į mokyklą:
ŠatriaiSmilgynaiJonušai –„Kranto“ pagrindinė m-kla 7.20
mokyklos:
„Kranto“ pagrindinė  m-kla – Kvietiniai – Gribžiniai –Vaiteliai 15.15
„Kranto“pagrindinė  m-kla – Jonušai–Smilgynai – Šatriai 15.40

Mokinių vežimas specialiaisiais reisais:

į mokyklą:

„Geologai“ „Hidrostatyba“ – Dovilai (7.20 val.) – Sodininkų bendrijos (3 sustojimai) – ,,Vaivorykštės“ gimnazija – autobusų stotis (7.40 val.) – „Kranto“ pagrindinė  m-kla 7.15

 

Tiesioginis maršrutas :  ,,Gargždelės“ s./b. – sust. prie posūkio- (kalniuko) – ,,Juodasis kioskas“ – ,,Basanavičiaus“ g-vė –   ,,Kranto“ pagrindinė mokykla 7.30
Šiūpariai – Medsėdžiai – Jurjonų k. (7.08 val.) – Maciuičiai (7.20 val.) – Ežaičiai  (7.25 val.) – s./.b. „Skinija“–Kalniškės k. (7.30 val.) –„Kranto“ pagrindinė  m-kla 7.00
Vėžaičiai – Gargždai (autobusų stotis) 7.20
Lapiai – Utriai – Rudaičiai –„Kranto“ m-kla 7.20
 

Mokinių vežimas specialiaisiais reisais:

iš mokyklos:

„Kranto“pagrindinė  m-kla – Stotis – ,,Vaivorykštės“ gimnazija – ,,Pušų“ g-vė – ,,Vilnelė“ (14.25 val.) – s./b. ,,Gargždelė“ – ,,Minija“ – aikštelė (,,Gargždelės“ sodų pradžia) – ,,Dobilas“ (14.30 val.) – ,,Obelėlės“ s./b. – karjerai – ,,Obelėlės“ s.b/. pabaiga – Dovilai – ,,Gamyklos“ g-vė (Hidrostatyba“ –„Geologai“) – ,,Melioratorių“ s./b. (14.40 val.) 14.15
„Kranto“ m-kla – Kalniškės k. – s.b. „Skinija“ – Maciuičiai – Ežaičiai – Jurjonų k.–Medsėdžiai – Šiūpariai Nuo 2020-10-07

15.15

         (kol atidarytas tiltas)

„Kranto“ pagrindinė m-kla – Rudaičiai – Utriai – Lapiai 15.15
Mokinių vežimas mokykliniu autobusiuku:
į mokyklą:
Gobergiškės k. Jonušai Dauparai Šlapšilės k. Laugaliai –„Kranto“ m-kla 7.10
mokyklos:
„Kranto“ pagrindinė m-kla – Kalniškės k. – s./b. „Skinija“Maciuičiai Ežaičiai 13.25
„Kranto“ pagrindinė m-kla – Kvietiniai 15.15
  „Kranto“ pagrindinė m-kla – Laugaliai Šlapšilės k. Dauparai Gobergiškės k. 15.30

 

 Kilus neaiškumams, prašome skambinti telefonu 8 602 27 605 (darbo metu nuo 8.00 iki 16.00 val.) socialinei pedagogei Rimai Rumbutienei.

******************************************************************************************************************

Prašome susipažinti su „Kranto“ mokyklos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu.  Jį rasite čia >>.

******************************************************************************************************************

Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija, kuri vykdo „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą“. Rinkos reguliavimo agentūra, įgyvendina šią programą.

Programai sukurtas internetinis puslapis

https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48,

kuriame galima rasti naudingos informacijos, metodinės medžiagos pedagogams dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinukais. Taip pat tėvams. Metodinė medžiaga yra parengta taip, kad ją galima patogiai atsispausdinti ir naudoti.

******************************************************************************************************************

Plakatą „Tėvų linija“ rasite  čia >>

******************************************************************************************************************

Klaipėdos rajono savivaldybėje pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims teikiančių įstaigų sąrašą rasite čia >>.

 ******************************************************************************************************************

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą rasite čia >>.

******************************************************************************************************************

Kviečiame susipažinti su Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostiniai ir standartizuoti testai) vykdymo tvarkaraščiu 2018 m.

Plačiau >>

******************************************************************************************************************

Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą (su pridėtu įsakymu apie papildymą) rasite  čia >>

******************************************************************************************************************

Informaciją asmenims, norintiems gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre, rasite čia>>.

******************************************************************************************************************

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T11-74 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T11-174 „Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia>>.

Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-74 redakcija) rasite čia>>.

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašą rasite čia>>.

******************************************************************************************************************

ŠMM raštą dėl pereinamojo laikotarpio priešmokyklinukų ir pirmokų brandumo ir priėmimo rasite čia >>.

Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo tvarkos aprašą rasite čia>>

******************************************************************************************************************

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS (atsisiųsti visą dokumentą).

******************************************************************************************************************

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokiniųpageidaujančių mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, sąrašų sudarymo tvarkos aprašas (ypač aktualus tiems, kurie nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pageidaus mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose).

******************************************************************************************************************

Valstybinio psichikos sveikatos centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vaikų linijos ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų parengtas rekomendacijas tėvams apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ rasite čia>>

******************************************************************************************************************

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdant Klaipėdos rajono narkotikų komisijos 2016 m. veiklos planą, paruošė informacinį pranešimą, kurį galite rasti čia >>.

******************************************************************************************************************

Informaciją apie maitinimą (maitinimo organizavimo tvarkos aprašus, valgiaraštį) rasite skyriuje „Paslaugos“.

******************************************************************************************************************

Leidinys „Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams“.

Pranešimas „Savižudybės“.

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba nurodo pagalbos įstaigas, išgyvenantiems krizes.

******************************************************************************************************************