Mokyklos istorija

Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos istorija

 Augo ir plėtėsi Gargždai. Gargždų 1-oji vidurinė mokykla nebetalpino visų mokinių, todėl 1972 m. rugsėjo 1-ąją duris svetingai atvėrė 2-oji. Ji, kaip priauganti vidurinė mokykla, pirmąją abiturientų laidą išleido1975 m. Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Klemensas Palkimas, pavaduotojomis ugdymui Stanislava Satkauskienė ir Paulina Platužienė. Iki Nepriklausomybės paskelbimo mokyklą garsino jaunieji fizikai, ne kartą tapę respublikinių olimpiadų prizini

nkais, merginų tercetas, dukart iš eilės tapęs populiaraus LRT konkurso „Dainų dainelė“ laureatu.  Prizininkais respublikiniuose konkursuose tuomet tapo kraštotyrininkai, saugaus eismo konkursų,  populiaraus sportinio-karinio žaidimo „Žaibas“ ir „Ereliukas“ dalyviai. Popamokiniame gyvenime ne vienam tuometiniam mokiniui gerai atminty įsirėžė  Žygio ir dainos konkursai, darbo ir poilsio stovyklos, o mokytojams – ekskursijos po tuometines TSRS respublikas. Visame miestelyje garsios buvo mokykloje rengiamos tradicinės Kiemo šventės.  Didelio gamtos mylėtojo mokytojo Stanislovo Globio entuziazmo dėka kažkada buvusi šaltiniuota kemsynė – mokyklos teritorija –tapo viena iš gražiausių rajono centro vietų. Nepriklausomybės metais S. Globiui buvo suteiktas Gargždų miesto garbės piliečio vardas.

Mokykloje ryški ekologinio ugdymo kryptis. 1987 m. „Krante“ įkuriamas geologijos būrelis, vėliau – muziejus „Gargždas“, kuriam ir visai jaunųjų geologų veiklai vadovavo geografijos mokytoja metodininkė Sigita Ivanauskienė. Jau tapo įprasta, kad kasmet Lietuvos jaunųjų geologų olimpiadose mokyklos ugdytiniai tampa nugalėtojais ar prizininkais. 2009 m.  už unikalią pedagoginę veiklą bei parengtą vieningą geografijos mokymo bei gamtosauginio ugdymo sistemą Sigita Ivanauskienė apdovanota Klaipėdos apskrities Garbės ženklu. Sigitos veiklą dabar yra perėmusi jos ugdytinė mokytoja Audronė          Remeikienė.  2001 m. mokykla, pristačiusi atliekamą ekologinę veiklą, tampa UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo nare, programos koordinatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Petrošienė ir anglų kalbos mokytoja Vilma Petkienė.

Naują puslapį mokykla atvertė po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. Nuo 1995 m. turime prizininkų dalykinėse šalies olimpiadose ir konkursuose. Tai jaunieji fizikai, filologai, geografai, chemikai, ekonomistai bei pradinių klasių informacinių technologijų mėgėjai. Dalyvaujame įvairiuose rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose: nuo 2004 m. DofE (Tarptautinis apdovanojimas jauniems žmonėms); 2003-2006 m. ,,Žaliojo rato mokyklos” – ekologinis COMENIUS projektas (Baltijos jūros regiono šalys); 2006-2007 m. COMENIUS bendrakultūrinis projektas ,,Learning Trough Celebrations”; 2014-2015 m. Comenius ekologinis ,,Sveiki vaikai – sveika Europa”; 2016-2017 m. Erasmus + (asmenų mobilumas mokymosi tikslais ,,Mokyklos sėkmės formulė Europoje  = šviesti(s) + tobulinti(s) + integruoti(s); 2018-2019 m. ,,Erasmus + sport” projektas ,,Block Out Drop Out”; 2020-2021 m.  Erasmus ,,Aš keičiuosi, tu keitiesi, mes keičiamės“. 2018-2019 m. dalyvavome nacionaliniame projekte ,,Lyderių laikas 3“.

Nuo 1998 m. dalyvavome profilinio mokymo eksperimente, 1987 m. buvo įvestas sustiprintas matematikos, o nuo 1998 m. — fizikos, chemijos, biologijos mokymas.

1998 m. mokyklai suteiktas „Kranto“ vardas, sukurta mokyklos atributika: himnas, kurio žodžių ir muzikos autorė tuometinė mokyklos mokinė Natalija Mogučaja, vėliava, vėliau – mokyklinė uniforma. 1998 m. išrenkamas pirmasis mokyklos mokinių prezidentas Tautvydas Vaičeliūnas (antruoju tampa Vytautas Šunokas  2000 m., trečiuoju – 2001 m. Tadas Šimkus -), vadovė Rasa Rusteikienė. 2000 metais renovuotas mokyklos pastatas — įdėti nauji plastikiniai langai, perklota ir apšiltinta stogo danga, automatizuotas šildymo mazgas.  2002 m. mokykloje vyko tarptautinės mokyklinės olimpinės žaidynės, kuriose dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Švedijos ir Klaipėdos apskrities bei rajono mokyklų.

Už vykdomą ekologinę veiklą (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė) mokykla kasmet iškovoja Žaliąsias vėliavas, pirmoji buvo įteikta 2007 m. 2008-2009 m.m. mokykloje startuoja socialinio-emocinio (SEU) ugdymo programa Lions QUEST.

2009 m. mokyklos šokių kolektyvas, vadovaujamas choreografės V. Zacharevičienės, dalyvavo Pasaulio lietuvių 100-mečio dainų šventėje. Šis kolektyvas yra dar dviejų respublikinių dainų ir šokių šventės dalyvis. 2016 m. mokykla tampa geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių aplinkų respublikinio konkurso – apžiūros nugalėtoja. 2018 m. buvo vykdomas Lietuvos kultūros ministerijos finansuotas projektas ,,Myliu Etno” (V. Valaikė ir I. Tulabienė). Fizikos ir matematikos mokytoja Ilona Tulabienė  tapo Klaipėdos rajono 2020 Metų Mokytoja.

Mokykloje populiarios mokomųjų dalykų ir Žemės dienos minėjimo savaitės, pradinukų „Kaziuko“ mugės, kalėdiniai Nykštukų koncertai ir kalėdinės atributikos gaminimo iš antrinių žaliavų akcijos, šv. Patriko (Žaliųjų) diena, tarpklasinis festivalis ,,Šokio griausmas“, veikia rajono pradinių klasių mokinių pažintinė ,,Žiniuko mokyklėlė“, jaunųjų skautų organizacija, instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai. Jau sena gera tradicija tapo, kad popamokinių renginių metu visuomet lygia greta su mokiniais dalyvauja mokytojų komanda. Mokyklos erdves puošia vitražai ir sieninės dailės pavyzdžiai, kurių autoriai – buvę mokyklos abiturientai, jų mokytoja – Irena Kučinskienė. Be Stasio Globio Gargždų Garbės piliečio vardai suteikti mokytojams Antanui Sajai ir Albinui Klizui bei buvusiam mokiniui Vilniaus universiteto profesoriui filosofui Alvydui Jokubaičiui, kuris teigia: ,,Aš baigiau pačią geriausią pasaulyje mokyklą – Gargždų 2-ąją vidurinę”.