Filosofija, vizija ir misija

Mokyklos filosofija: mokomės visi.

 

Vizija: pažangos siekiantys mokiniai, bendradarbiaujantys  tėvai, profesionaliai tobulėjantys mokytojai, personalas, lyderystę skatinantys vadovai.

 

Misija: Mokykla, įgyvendinanti gamtosauginį, socialinį–emocinį ugdymą, vykdanti pradinio, pagrindinio ir specialaus ugdymo programas.

 

Vertybės: atsakomybė, pagarba, kūrybiškumas, bendruomeniškumas.