Filosofija, vizija ir misija

Mokyklos filosofija: mokomės visi.

 

Vizija: atsakingai besimokanti ir tobulėjanti mokyklos bendruomenė, kurioje kiekvienas patiria individualią sėkmę.

 

Misija: UNESCO ASP net tinklo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio 1 dalies (pakopos), specialiojo ugdymo programas, įgyvendinanti gamtosauginį ir socialinį-emocinį ugdymą, atliepianti kiekvieno individualius poreikius.

 

Vertybės: bendruomeniškumas, pagarba, atsakomybė, pozityvumas, bendradarbiavimas, inovatyvumas, kūrybiškumas, profesionalumas, kultūra, lyderystė, pilietiškumas, sąmoningumas.