Filosofija, vizija ir misija

Mokyklos filosofija: mokomės visi.

 

Vizija: pažangos siekiantys mokiniai, bendradarbiaujantys  tėvai, profesionaliai tobulėjantys mokytojai, personalas, lyderystę skatinantys vadovai.

 

Misija: UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė, įgyvendinanti gamtosauginį, socialinį – emocinį

ugdymą, vykdanti pradinio, pagrindinio ir specialaus ugdymo programas.

Vertybės: atsakomybė, pagarba, kūrybiškumas, bendruomeniškumas.