Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas

Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. spalio 25–29 d.d. vykdytos Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita

2014-2015 įsivertinimo duomenis veiklos planui rasite čia >>

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitą rasite čia >>

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planą 2016-2018 metams rasite čia >>

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė >>

Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketos duomenų analizė (2014, 2015 m.)  >>

Platusis įsivertinimas (2015-2016 m.m.)  >>

2016-2017 m. m. įsivertinimo ir pažangos anketa (NMVA) >>

Plačiojo įsivertinimo anketa 2018 m. >>

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tinklalapio adresas – http://www.nmva.smm.lt