Informacija apie darbo užmokestį

                 Gargždų “Kranto” progimnazija
______________________________________________________
(įmonės pavadinimas)
191789019
______________________________________________________
(įmonės kodas)
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
A19
Lapas 1

Pareigybė 2022 m., IV ketv.
Vidutinis
darbuotojų
skaičius

Vidutinis
darbuotojo
darbo užmokestis


Įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui

Vadovai 4 3091,05


Kiti darbuotojai

Darbininkai 22 734,30
Kvalifikuoti darbininkai 8 1159,33
Specialistai 7 1501,96


Kiti pedagoginiai darbuotojai

Kiti pedagoginiai darbuotojai 8 647,09


Mokytojai

Mokytojai 61 1813,16


Mokytojų padėjėjai

Mokytojų padėjėjai 19 981,37


Pedag. švietimo pagalbos darb.

Pedag. švietimo pagalbos darb. 6 1611,0


Gargždų “Kranto” progimnazija
______________________________________________________
(įmonės pavadinimas)
191789019
______________________________________________________
(įmonės kodas)
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
A19
Lapas 1

Pareigybė 2022 m., IV ketv.
Vidutinis
darbuotojų
skaičius

Vidutinis
darbuotojo
darbo užmokestis


Įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui

Vadovai 4 3091,05


Kiti darbuotojai

Darbininkai 22 734,30
Kvalifikuoti darbininkai 8 1159,33
Specialistai 7 1501,96


Kiti pedagoginiai darbuotojai

Kiti pedagoginiai darbuotojai 8 647,09


Mokytojai

Mokytojai 61 1813,16


Mokytojų padėjėjai

Mokytojų padėjėjai 19 981,37


Pedag. švietimo pagalbos darb.

Pedag. švietimo pagalbos darb. 6 1611,0