Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos 2022_09_30

Finansinės ataskaitos ir jų aiškinamasis raštas pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketvirtį.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. IV ketvirtį.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketvirtį.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketvirtį.

Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. gruodžio 31 d.  duomenis

Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d.  duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).

Finansavimo sumos pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Finansavimo sumos pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Finansavimo sumos pagal 2019 m. gegužės 9 d. duomenis (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Finansavimo sumos pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Finansavimo sumos pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Finansavimo sumos pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų