Ugdymas karjerai

 

Tikslinė mokytojų grupė:

Virginija Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė;

Simona Čeliauskaitė, psichologė;

Rima Rumbutienė, socialinė pedagogė;

Renata Piaulokienė, socialinė pedagogė;

Raimunda Urbonavičienė, spec. pedagogė;

Violeta Liuksienė, informacinių technologijų mokytoja;

Vidutė Jaseckienė, chemijos mokytoja;

Vaidutė Mažeikienė, pradinių klasių mokytoja.

 

Ugdymo karjerai klausimais mokinius ir jų tėvus konsultuoja mokyklos ugdymo karjerai koordinatorė Virginija Butkuvienė.

 

* * *

 

2019 m. baigusių 10-os klasės mokinių karjera

 

2019 metais baigę mūsų dešimtokai tęsia mokslus.

 

Kretingos technologijų ir verslo paslaugų mokykla — 1;

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla — 5;

Klaipėdos technologijų mokymo centras — 2;

Klaipėdos turizmo mokykla — 1;

Kretingos J. Pabrėžos gimnazija — 1;

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija – 6;

Išvyko gyventi ir dirbti į Airiją – 1.

 

* * *

Sėkmingas profesijos pasirinkimas yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos rūpestis, todėl ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas, padedant mokiniams formuoti motyvuotus gyvenimo bei profesinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus. Mokiniui priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, globėjų, artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su jų profesine veikla, plėtoti savo karjeros kompetencijas bei stiprinti priimtus karjeros sprendimus.

Tęsdami susipažinimą su naujomis profesijomis, 9-10 klasių mokiniai vyko į Klaipėdos siuvimo ir paslaugų bei Klaipėdos turizmo mokyklas. Jie buvo supažindinti su šių mokslo įstaigų ugdymo programomis, mokymosi sąlygomis, turėjo galimybę pamatyti atnaujintas ugdymo(si) klases. Paskelbus šalyje karantiną, pasikeitė karjeros renginių forma: susitikimai organizuojami virtualioje erdvėje. Tokia forma vyko susitikimai su Klaipėdos verslo ir paslaugų ir Klaipėdos laivininkų mokyklų komandomis.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ketvirtus metus iš eilės inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Šiais metais iniciatyva netradicinė – mokiniai turės paimti interviu.

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite adresu www.mukis.lt .

 

* * *

 

Prasidėjo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

 

Norintys įgyti profesiją jau nuo gegužės 20 d., gali teikti prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Pagrindiniame priėmime mokymo programas stojantiesiems siūlys per 60 profesinio mokymo įstaigų. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planuojama priimti 20 610 asmenų.

Šiemet prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose galės teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Šie mokiniai tuo pačiu metu galės mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokyklose, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigose. Baigę modulius jie gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 12 d. Šiame etape stojantysis gali nurodyti ne daugiau kaip 3 pageidavimus. Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

Nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Jo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Primename, kad iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką. Tokiu atveju aukštesnis prioritetas suteikiamas valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems asmuo pripažintas tinkamu.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis bei kita svarbi informacija.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://profesinis.lamabpo.lt

 

* * *

Straipsniai:

„Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai“.

 

* * *

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

o    www.mukis.lt

Interneto svetainės:

1.Profesinis informavimas

o    www.aikos.smm.lt

o    www.darborinka.lt

o    www.darbo.lt

o    www.stat.gov.lt

2. Profesijų pasaulis

o    www.profesijupasaulis.lt

o    www.euroguidance.lt

o    www.sociumas.lt

o    http://www.manager.lt/blog

3. Darbo pasaulis

o    www.ldb.lt

o    www.ploteus.net

4. Licencijuoti testai

o    www.profesijupasaulis.lt

o    http://www.euroguidance.lt

o    www.psichologai.lt

5. Švietimo ir mokslo institucijos

o    www.aikos.smm.lt

o    www.lamabpo.lt

o    https://studijos.tv3.lt

o    www.stojimai.lt

o    www.kurstudijuoti.lt

o    www.moksleiviai.lt

 

Fotoalbumas >>

 

 

Pagrindinis puslapis > Veikla
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 27 d.