Kviečiame teikti paraiškas

Tęsiamas Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektas, kurio tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie
mokyklos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įtraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.
Projektą gali teikti mokykloje besimokančių mokinių grupė, sudaryta iš 2-5 asmenų.

Konsultaciją ir metodinę pagalbą mokiniams, norintiems teikti iniciatyvos projekto paraišką, teikia mentoriai: Sonata Mineikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir Ilona Tulabienė, Mokinių
prezidentūros vadovė.

Mokinių iniciatyvų projektai turi:

  •  būti skirti visai mokyklos bendruomenei;
  •  neviršyti skirtos mokyklai sumos (4000 €);
  •  būti orientuoti į tai, ko mokykloje dar nėra arba į tai, ką mokykla turi, bet reikia atnaujinti;
  • būti nereikalaujantys išlaikymo išlaidų ar papildomos darbo jėgos jų įgyvendinimui ir kt.
    Paskutinė projektų teikimų diena – vasario 28.