GRAIKIJOJE MOKĖMĖS INOVATYVIŲ IDĖJŲ PRITAIKYMO

 

Gargždų ,,Kranto“ pradinių klasių ir anglų kalbos mokytojos darbo stebėjimo vizito Graikijoje metu įgijome tarptautinės patirties pasirinktose prioritetinėse projekto veiklos srityse: IKT; vertinimas ir įsivertinimas; CLIL/ gamtosauginis ugdymas; specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. Išklausėme ES projektų koordinatoriaus Kretoje Vasilio Manassakio pranešimo apie Graikijos švietimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą bei „Erasmus+“ projektų rengimą.

Pradinių klasių mokytojos, Vaidutė Mažeikienė ir Jolanta Gilvonauskienė, lankėmės Herakliono (Kreta) 2 DIMOTIKO SXOLEIO ALIKARNASSOU pradinėje mokykloje, o anglų kalbos mokytojos Vilma Žvinklienė ir Vilma Petkienė - EPAL EIDIKIS AGOGIS specialiojoje vidurinėje mokykloje. Šiose mokyklose stebėjome pamokas, bendravome su mokiniais, mokytojais, mokyklų vadovais. Įdomu tai, kad pradinėse mokyklose ugdymas trunka šešerius metus, jas vaikai pradeda lankyti nuo šešerių metų, anglų kalbos bei IKT mokosi nuo pirmos klasės.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir pradinių klasių mokymo specialistė Inga Rankelienė abiejose mokyklose domėjosi, kaip pasirinktos projekto sritys yra inetgruojamos ugdymo procese, nes mūsų mokykloje itin aktualus yra spec. poreikių mokinių ugdymas, kurie mokosi ne tik bendrojo ugdymo klasėse, bet ir 2 specialiosiose klasėse.

Stebėdamos įvairias ugdomąsias ir edukacines veiklas specialiojoje vidurinėje mokykloje, susipažinome su spec. poreikių mokinių ugdymo specifika. Sužinojome, kad didžiausias dėmesys yra skiriamas socialinių įgūdžių ugdymui. Šalia mokyklos esančiame darže mokiniai augina daržoves, jas naudoja ruošiant maistą šiuolaikiškai įrengtoje technologijų klasėje. Vertinimas Graikijos mokyklose grindžiamas kasdieniais testais žodžiu ir bendruoju mokinio dalyvavimu mokymo/si procese, trumpais testais raštu, pateikiamais be perspėjimo mokslo metų eigoje ir, pagaliau, egzaminais raštu mokslo metų pabaigoje.

Įgyta patirtis leis tikslingai pritaikyti inovatyvias idėjas integruotose dalyko ir užsienio kalbos (CLIL) pamokose, inicijuoti mokyklos naujų tradicijų atsiradimą per aplinkosaugines veiklas.

Vizitas vyko pagal „Erasmus+“ bendrojo ugdymo KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Mokyklos sėkmės formulė Europoje = šviesti(s) + tobulinti(s) + integruoti(s)“ š. m. gegužės 23 - 27 dienomis.

 

 

 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos

Pradinių klasių mokytojos metodininkės

Jolanta Gilvonauskienė ir Vaidutė Mažeikienė

 

 

Pastaba: Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Pagrindinis puslapis > Naujienos
......................................................................................................................................................................................................
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2016 m. birželio 12 d.